CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” we Włocławku

W dniu 26 maja 2015 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kultury Browar „B” we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie” organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Galę honorowym patronatem objęli Anna Łukaszewska, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek. Była to już 9. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Na uroczysty finał zaproszeni zostali Anna Łukaszewska, Kujawsko – Pomorski Kuratora Oświaty, Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Jacek Kuźniewicz, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek, Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Jarosław Chmielewski, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Mariola Gawłowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek, Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego UM Włocławek, Hanna Nowak, Kierownik Referatu Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego UM, Nina Szymańska, Inspektor ds. kadr i pragmatyki zawodowej w Wydziale  Edukacji i Rozwoju Społecznego UM, Jacek Siech, Prezes Zarządu TENACO Sp. z o.o., Bożena Stępniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół i uczelni wyższych, a także właściciele oraz prezesi włocławskich firm i zakładów pracy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Tegoroczna gala, to uroczystość tym bardziej ważna, gdyż – jak podkreśliła Kinga  Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - przypada ona w roku wyjątkowym, ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej – „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Zatem wszelki podejmowane działania, tak jak i ten konkurs, mające na celu propagowanie szkolnictwa zawodowego stały się priorytetem.

- Między innymi dzięki takim inicjatywom podnosimy prestiż szkolnictwa zawodowego w naszym mieście i przeciwdziałamy traktowaniu szkół zawodowych jako szkół „drugiego wyboru”. A w naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta – mówiła podczas powitania dyrektor CKZIU we Włocławku.

W imieniu Anny Łukaszewskiej, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku. Uczniom pogratulował także Jacek Kuźniewicz, radny Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego, prezes MPEC we Włocławku, fundator nagród dla laureatów konkursu. 

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami.  Wręczyli je Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Jacek Kuźniewicz, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM we Włocławku oraz Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych, oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego – 70 uczniów, które wręczyli pani Kinga Twardzik i pan Jacek Olszewski;
 • nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego – 15 uczniów, które wręczyli pani Kinga Twardzik i pan Jacek Kuźniewicz;
 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu, które wręczyły pani Krystyna Sobczak, pani Agnieszka Białopiotrowicz i pani Kinga Twardzik
  • Łukasz Rakowski  w zawodzie elektryk;
  • Krystian Nowak  w zawodzie ślusarz;
  • Kamil Pikos w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2014/2015 –
  22 uczniów, wręczone przez panią Kingę Twardzik i pana Marka Kwiatkowskiego;
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów oraz kwiaty z okazji Dnia Matki.

Uroczystość poprowadził pan  dr Miłosz Kłobukowski, nauczyciel  języka polskiego w  III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku. Galę uświetniły występy wokalne uczniów z III LO im. M. Konopnickiej.

 

GALERIA ZDJĘĆ 

 


 

Na ratunek

Uczniowie szkoły policealnej, w zawodzie Ratownik Medyczny, uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Włocławka oraz powiatu. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostały przeprowadzone warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapraszamy do galerii:

Wykład otwarty „Województwo a miasto. Czy kujawsko-pomorskie daje nam szanse”

20 marca br. w sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbył się wykład otwarty dla mieszkańców miasta pt. „Województwo a miasto. Czy kujawsko-pomorskie daje nam szanse” z udziałem Krystiana Łuczaka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Jacka Kuźniewicza, I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Rozwoju i Inwestycji.

Inicjatorami spotkania były trzy współpracujące ze sobą jednostki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie włocławskich szkół, studenci PWSZ i WUTW, obecny byli również Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa i Stanisław Pawlak - radny województwa oraz radni miasta. Prelegenci w swoich wystąpieniach odnosili się do stopnia realizacji Strategii Rozwojowych Województwa i Miasta do roku 2013 oraz omawiali plany na kolejne lata.

Pierwsza pomoc dla każdego

Dnia 21 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, przy ul. Nowomiejskiej 25 odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez uczniów Szkoły Policealnej w zawodzie: ratownik medyczny.

Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. Przyszli ratownicy medyczni zapoznali obecnych m.in. z zasadami postępowania przy urazach, atakach padaczki i zadławieniu, podstawowymi metodami opatrywania ran i złamań oraz restytucją krążeniowo-oddechową. Pokaz poprowadził pan Przemysław Zawacki.