CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kursy

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to  nowa forma kształcenia równoważna technikum, szkołom zawodowym i szkole policealnej. W trakcie nauki można również uczyć się w liceum ogólnokształcącym, gimnazjum.

Adresowana jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum.

 

Oznaczenie kursu

Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba semestrów

Zawód

Kontakt

 

A.18

Prowadzenie sprzedaży

3

Sprzedawca

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

 

 

 

 

A.18

Prowadzenie sprzedaży

3

Technik  handlowiec

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

1

 

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

2

Technik organizacji reklamy

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

2

 

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

Murarz - tynkarz

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

2

Technik budownictwa

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 

0,5

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1

 

 

 

 

 

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

1

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

B.06

Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

1

B.07

Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

1

 

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

2

Elektryk

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1

 

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

2

Technik elektryk

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1

 

M.18

Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

3

Mechanik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

2

Elektromechanik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

M.18

Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

3

Technik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

2

M. 42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

0,5

 

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

Operator obrabiarek skrawających

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

 

 

 

 

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

Ślusarz

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

 

 

 

 

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

Technik mechanik

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1

 

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

3

Kucharz

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

3

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1

 

A.19

Wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich

3

Fryzjer

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

A.19

Wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich

3

Technik usług fryzjerskich

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.23

Projektowanie  fryzur

1

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie              pobierz
  2. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginalne)
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu – po otrzymaniu skierowania
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. 1 fotografia
  6. Orzeczenie lekarskie (w przypadku posiadanego stopnia niepełnosprawności)

 

Co wnosi nowa forma kształcenia zawodowego?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dla kogo dyplom technika...?

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu.

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

 

ZAPRASZAMY !!!