CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin maturalny

 

1. Komunikat o harmonogramie - DOKUMENT

 

2. Komunikat o dostosowaniach - DOKUMENT

 

3. Komunikat o sposobie przeprowadzenia egzaminu - DOKUMENT

 

3. Komunikat o zasadach bezpieczeństwa na egzaminie - DOKUMENT

 

4. Komunikat o przyborach - DOKUMENT