CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

Wykład otwarty „Województwo a miasto. Czy kujawsko-pomorskie daje nam szanse”

20 marca br. w sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbył się wykład otwarty dla mieszkańców miasta pt. „Województwo a miasto. Czy kujawsko-pomorskie daje nam szanse” z udziałem Krystiana Łuczaka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Jacka Kuźniewicza, I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Rozwoju i Inwestycji.

Inicjatorami spotkania były trzy współpracujące ze sobą jednostki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie włocławskich szkół, studenci PWSZ i WUTW, obecny byli również Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa i Stanisław Pawlak - radny województwa oraz radni miasta. Prelegenci w swoich wystąpieniach odnosili się do stopnia realizacji Strategii Rozwojowych Województwa i Miasta do roku 2013 oraz omawiali plany na kolejne lata.

Pierwsza pomoc dla każdego

Dnia 21 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, przy ul. Nowomiejskiej 25 odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez uczniów Szkoły Policealnej w zawodzie: ratownik medyczny.

Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. Przyszli ratownicy medyczni zapoznali obecnych m.in. z zasadami postępowania przy urazach, atakach padaczki i zadławieniu, podstawowymi metodami opatrywania ran i złamań oraz restytucją krążeniowo-oddechową. Pokaz poprowadził pan Przemysław Zawacki.