CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zapisy

 

Jak się zapisać do szkoły dla dorosłych?

Przyjdź do nas z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły:

-        podstawowej lub gimnazjum – jeżeli zapisujesz się do klasy pierwszej liceum

-        zasadniczej szkoły zawodowej – jeżeli zapisujesz się do klasy drugiej liceum

-        średniej – jeżeli zapisujesz się do szkoły policealnej

  • dowodem osobistym
  • 2 fotografiami

 Jeśli zapisujesz się do szkoły policealnej, otrzymasz skierowanie na badania lekarskie. 

 

 

 Jak się zapisać na kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Przyjdź do nas z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły
  • dowodem osobistym
  • zdjęciem

Otrzymasz skierowanie na badania lekarskie.