CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zapisy

 

Jak się zapisać do szkoły dla dorosłych?

 

Przyjdź do nas z:

 

- oryginałem świadectwa ukończenia szkoły:

  • podstawowej lub gimnazjum – jeżeli zapisujesz się do klasy pierwszej liceum
  • zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia – jeżeli zapisujesz się do klasy drugiej liceum
  • zasadniczej szkoły zawodowej*/ branżowej szkoły I stopnia – jeżeli zapisujesz się do klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia
  • średniej – jeżeli zapisujesz się do szkoły policealnej

- dowodem osobistym

- 3 fotografiami

 

* - do pierwszej klasy branżowej szkoły II stopnia mogą zapisywać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, którzy naukę ukończyli najpóźniej w 2015 roku, pod warunkiem, że nie podjęli nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

 

Jeśli zapisujesz się do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia otrzymasz skierowanie na badania lekarskie.

 

 Jak się zapisać na kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 

Przyjdź do nas z:

 

- oryginałem świadectwa ukończenia szkoły

- dowodem osobistym

- zdjęciem

 

Otrzymasz skierowanie na badania lekarskie.