CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckziu.wloclawek.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Twardzik-Pawłowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 54 232 99 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zielony Rynek 11/13,87-800 Włocławek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 54 414 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

Wioletta Rojkowska tel. 530-729-146

 

Dostępność architektoniczna

Placówka posiada 2 lokalizacje na terenie miasta Włocławek:

 

Nowomiejska 25

 

 1. Placówka posiada budynek wspólny z Zespołem Szkół Budowlanych oraz trzy inne oznakowane budynki: A,B,C. Do budynków  prowadzą wejścia znajdujące się od ulicy Nowomiejskiej. Do wszystkich budynków prowadzą schody, brak jest podjazdów oraz barierek dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem wspólnym z Zespołem Szkół Budowlanych znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.
 3.  W kompleksie budynków: A,B,C znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku wspólnym na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Pozostałe budynki są na poziomie parterowym. Budynki nie posiadają wind.
 6. W budynku C znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do toalety możliwy jest również przez drzwi przejściowe z budynku wspólnego z Zespołem Szkół Budowlanych. W pozostałych budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 

Ogniowa 2

 

 1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogniowej oraz boczne wejście od strony parkingu. Prowadzą do nich schody, brak barierek oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do placówki możliwy również od strony dziedzińca, wejście nie posiada schodów. Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie placówki  znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, piętra 1-3 i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępu do tłumacza migowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 1. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 2. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Branżowa II stopnia

 3. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Centrum Kształcenia Zawodowego

 4. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Liceum Ogólnokształcące

 5. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 6. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Policealna nr 4