CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Rozstrzygnięcie konkursu „ Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców ?”

 

6 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt :''Jakie umiejętności i predyspozycje zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?''.

Placówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pt: „ INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od listopada 2015 do czerwca 2016 r. W ramach tego konkursu placówka ma szereg zadań do wykonania, by móc starać się o tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej”.

6 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ''Jakie umiejętności i predyspozycje zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?''. Koordynatorem konkursu była Masłowska Marlena.

CELE KONKURSU,
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
- rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych
- kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy,
- rozwijanie zasady „zdrowej rywalizacji” i wzbogacenie przeżyć emocjonalnych uczniów,
- refleksja na temat swojej przyszłości zawodowej.

Konkurs trwał od 05.10.15 - 30.10.15 . Adresowany był do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek.
Uczestnicy mieli do wyboru wykonanie plakatu o dowolnym formacie i dowolnej technice oraz wykonanie prac publicystycznych, które musiały zawierać minimum 2 strony A4. W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Rozstrzygnięcie konkursu prowadzili Marlena Masłowska oraz Marcin Kwiatkowski.

Powołana komisja w składzie: 
Marlena Masłowska - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego, Marcin Kwiatkowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego, Małgorzata Dąbrowska - nauczyciel j. polskiego, doradca metodyczny w CKZiU oraz Pani Monika Eska - Kaszubowska nauczyciel j. niemieckiego, doradca metodyczny w CKZiU . 

CKZiU chce w ten sposób zwiększyć aktywność zawodową uczniów. Pokazać uczniom, szczególnie tym kończącym szkołę jak funkcjonuje obecny rynek pracy, jakie wymagania mają pracodawcy i jak szukać i utrzymać pracę. Chcą by młodzież choć przez chwilę zastanowiła się nad swoją dalszą drogą zawodową. By spojrzeli w przyszłość i szukali swojej ścieżki zawodowej.

Zachęcają młodzież szkół ponadgimnazjalnych by na bieżąco śledziła stronę internetową http://ckziu.wloclawek.pl/ i brała udział we wszelkiego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach jakie w tym roku oferuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

17 listopada organizowany będzie cykl spotkań z doradcą zawodowym nt. „Kompetencje personalno - społeczne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” . A już od 1 grudnia rusza nowy konkurs pt : „Artysta praktyk, czyli moje umiejętności zawodowe”, podczas którego młodzież będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i wykonać prace związane ze swoim zawodem. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ