CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

Finał Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pt. „Moje pióro, moja skuwka”

 

W dniu 18 listopada 2017r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pt. „Moje pióro, moja skuwka”. Finał poprzedzony był etapem szkolnym, między innymi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w dniu 7 października 2017r., w którym wzięło udział 87 słuchaczy naszej szkoły. Do finału zakwalifikowali się słuchacze: Magdalena Linosz z klasy IIIC LO, Agnieszka Orlikowska z klasy IIIA LO oraz Dawid Wojciechowski z klasy IIIA LO. Słuchaczy przygotowywała do konkursu Pani Ksymena Walczak, nauczyciel języka polskiego w CKZiU we Włocławku. Pierwszy etap konkursu nosił tytuł „Rodzinne historyjki”. Drugi etap był sporym wyzwaniem dla pięciu drużyn, które spotkały się w toruńskim CKU. W Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym II miejsce na podium zajęła słuchaczka CKZiU we Włocławku, Pani Magdalena Linosz. Gratulujemy!

W załączniku udostępniamy tekst dyktanda pt. „Rzeczy ważne i ważniejsze”, który pisali uczestnicy konkursu w toruńskim CKU. Życzymy ciekawej lektury. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

TEKST DYKTANDA

 


 

Uroczyste zakończenie nauki Klas Trzecich Liceum Ogólnokształcącego

 

W dniu 28 kwietnia 2017r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Dnia 17 września 2016r. rozpoczęli naukę kolejni Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej. Zostali powitani przez Grono Pedagogiczne. Z życzeniami powodzenia i sukcesów zaczęli pierwsze zajęcia w murach naszej szkoły.

Wszystkim naszym Słuchaczom życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym!

 

Galeria zdjęć

 

 


 

Uroczyste zakończenie nauki klas policealnych

 

W dniu 24 czerwca 2016r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki dwóch klas Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4: I A SP w zawodzie Opiekun medyczny oraz II SP w zawodzie Opiekunka dziecięca.

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z Wami z niecierpliwością, ale i przekonaniem o Waszych sukcesach czekamy na sierpniowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ


 

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”

 

W dniu 15czerwca 2016 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili honorowi goście, m.in.: przedstawiciele włocławskiej delegatury Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół oraz właściciele zakładów pracy. Gościem specjalnym był Paweł Matejak – członek zarządu firmy Abplanalp z Warszawy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, pani Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawiła ideę i zarys historyczny konkursu. Podkreśliła jak ważne jest dzisiaj propagowanie szkolnictwa zawodowego, a tym samym nagradzanie tych, którzy w danym fachu są najlepsi już w okresie szkolnym.

- Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego. W naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Priorytetem dla nas jest wspieranie uczniów i absolwentów, którzy odznaczają się fachowością w danej dziedzinie już na etapie szkolnym. Takie przedsięwzięcia jak ten konkurs krzewi w młodych ludziach zapał do samorealizacji – mówiła Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku.

Głos zabrał pan dr inż. Adam Rejmak, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku.

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych  oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu dla:
  • Piotra Pączkowskiego  w zawodzie elektromechanik,
  • Huberta Lewandowskiego  w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
  • Eryka Gładyszewskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • 62 dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego,
 • 8 nagród i dyplomów dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego,
 • 25 dyplomów za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2015/2016,
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.

Podczas tegorocznej gali pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp w Warszawie wręczył certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

"Najlepszy uczeń" w CKZiU we Włocławku

15 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU przy ul. Ogniowej 2 odbędzie się finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowany co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych w zawodzie uczniów i absolwentów z działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego, którzy odznaczają się wysokimi ocenami i wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Listy gratulacyjne oraz dyplomy zostaną wręczone także rodzicom wytypowanych absolwentów i najlepszym uczniom w zawodzie z pozostałych klas realizujących zajęcia praktyczne w CKZiU na zajęciach praktycznych w roku szkolnym 2015/2016.

- Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma również na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego – mówi Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Aby uczeń został wytypowany do nagrody musi uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych, systematycznie uczęszczać na zajęcia, a także wyróżniać się kulturą osobistą.

Będzie to z kolei już 10. edycja konkursu. Pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007. Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, uczelni wyższych oraz właściciele regionalnych przedsiębiorstw, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie pracowników. W czasie uroczystości Pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp wręczy certyfikaty pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

 


 

40 lat CKZiU oraz 10 lat WUTW !

 

20 maja 2016 roku w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku miała miejsce uroczystość związana z obchodami jubileuszowymi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość pięknym przemówieniem rozpoczęła Pani Kinga Twardzik, Dyrektor CKZiU, a galę poprowadził Pan dr Miłosz Kłobukowski, nauczyciel języka polskiego z III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Wspominano wcześniejszych dyrektorów oraz siedziby, przedstawiono historię rozkwitu oraz teraźniejszą pozycję „Centrum” w mieście i regionie.

W trakcie spotkania wręczono medale i dyplomy osobom zasłużonym dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Biura Poselskiego dr Joanny Borowiak, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół i współpracownicy „Centrum” oraz studenci i absolwenci WUTW.

Uroczystość uświetniły występy grupy wokalnej WUTW, grupy tanecznej i orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych oraz wykład w języku angielskim Pani Barbary Kopaczewskiej, studentki WUTW. Na ręce Pani Dyrektor zostały przekazane wzruszające listy gratulacyjne oraz podziękowania od zaprzyjaźnionych instytucji. W holu teatralnym swoje banery i stoiska wystawiły Centrum Kształcenia Praktycznego, a także koło robótek ręcznych. Wystawiono tam także kroniki, które umożliwiły gościom, pracownikom CKZiU oraz Seniorom sentymentalną podróż w przeszłość…

 

List gratulacyjny Prezydenta Miasta Włocławek

List gratulacyjny Rektora KSW

List gratulacyjny Posłanki Joanny Borowiak cz1.

List gratulacyjny Posłanki Joanny Borowiak cz2.

List gratulacyjny Kuratorium Oświaty

List gratulacyjny Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

List gratulacyjny Centrum Kultury Browar B

List gratulacyjny Zespołu Szkół nr 4

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

KOLEJNY SUKCES CKZiU WE WŁOCŁAWKU – AKREDYTACJA DLA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

4 kwietnia Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu akredytacji dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Akredytację przyznaje  kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu oceny  działalności danej placówki przez powołany przez kuratora oświaty zespół. 
Kurator oświaty przyznaje placówce doskonalenia akredytację, jeżeli na podstawie pozytywnej oceny jej działalności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia następujące warunki: zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 


- Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż doradcy metodyczni, zatrudniani eksperci i pracownicy ODN zapewniają wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli – mówi Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Cieszy mnie niezmiernie, że tak niewielki zespół odniósł tak duży sukces. Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych we Włocławku i okolicach.