CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

„Kompetencje personalno - społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”

 

17.11.2015 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25 o godz.9:00 odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym nt. „Kompetencje personalno- społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”.

Spotkanie poprowadził mgr Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas kończących edukację w tym roku szkolnym z Zespołu Szkół Budowlanych. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z oczekiwaniami pracodawców. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób szukać pracy i jak ją utrzymać. Doradca zawodowy przybliżył zainteresowanym cechy pożądane przez pracodawców i jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 Jest to pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Kolejne warsztaty zaplanowane są dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku w dniu 24.11.2015 r. przy ul. Ogniowej 2 o godz. 9:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Spotkania z doradcami są organizowane w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna szkoła Zawodowa na rynku pracy” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, w którym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku bierze udział w tym roku. 

 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „ Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców ?”

 

6 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt :''Jakie umiejętności i predyspozycje zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?''.

Placówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pt: „ INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od listopada 2015 do czerwca 2016 r. W ramach tego konkursu placówka ma szereg zadań do wykonania, by móc starać się o tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej”.

6 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ''Jakie umiejętności i predyspozycje zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?''. Koordynatorem konkursu była Masłowska Marlena.

CELE KONKURSU,
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
- rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych
- kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy,
- rozwijanie zasady „zdrowej rywalizacji” i wzbogacenie przeżyć emocjonalnych uczniów,
- refleksja na temat swojej przyszłości zawodowej.

Konkurs trwał od 05.10.15 - 30.10.15 . Adresowany był do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek.
Uczestnicy mieli do wyboru wykonanie plakatu o dowolnym formacie i dowolnej technice oraz wykonanie prac publicystycznych, które musiały zawierać minimum 2 strony A4. W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Rozstrzygnięcie konkursu prowadzili Marlena Masłowska oraz Marcin Kwiatkowski.

Powołana komisja w składzie: 
Marlena Masłowska - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego, Marcin Kwiatkowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego, Małgorzata Dąbrowska - nauczyciel j. polskiego, doradca metodyczny w CKZiU oraz Pani Monika Eska - Kaszubowska nauczyciel j. niemieckiego, doradca metodyczny w CKZiU . 

CKZiU chce w ten sposób zwiększyć aktywność zawodową uczniów. Pokazać uczniom, szczególnie tym kończącym szkołę jak funkcjonuje obecny rynek pracy, jakie wymagania mają pracodawcy i jak szukać i utrzymać pracę. Chcą by młodzież choć przez chwilę zastanowiła się nad swoją dalszą drogą zawodową. By spojrzeli w przyszłość i szukali swojej ścieżki zawodowej.

Zachęcają młodzież szkół ponadgimnazjalnych by na bieżąco śledziła stronę internetową http://ckziu.wloclawek.pl/ i brała udział we wszelkiego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach jakie w tym roku oferuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

17 listopada organizowany będzie cykl spotkań z doradcą zawodowym nt. „Kompetencje personalno - społeczne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” . A już od 1 grudnia rusza nowy konkurs pt : „Artysta praktyk, czyli moje umiejętności zawodowe”, podczas którego młodzież będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i wykonać prace związane ze swoim zawodem. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Porozumienie o współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą

 

      

 

W dniu 22 października br. z inicjatywy i przy wsparciu pani Barbary Moraczewskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Włocławek zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Kujawską Szkołę Wyższą reprezentował pan prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor KSW, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani mgr Kinga Twardzik -  dyrektor CKZiU. Współpraca Uczelni i Centrum dotyczyć będzie współorganizacji studiów podyplomowych w bieżącym roku akademickim.

 Bogata oferta studiów podyplomowych spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, dzięki czemu już w listopadzie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul.Nowomiejska 25 rozpoczną się między innymi studia podyplomowe „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, oraz uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych dotąd w ODN/CKZiU. 

Nabór na studia trwa do końca października. Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej ODN/CKZiU www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz pod numerem telefonu 732 668 987   lub   54 232 63 07 oraz na stronie KSW www.ksw.wloclawek.pl

 

 Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.

 


 

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

 

                                                

 

W dniu 3 listopada br. w Urzędzie Miasta Włocławek w obecności pana dr Marka Wojtkowskiego – Prezydenta Miasta Włocławek i pani dr Barbary Moraczewskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Włocławek  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  we Włocławku a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentował pan dr Robert Musiałkiewicz - Prorektor PWSZ ds. Nauczania i Studentów, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani mgr Kinga Twardzik -  dyrektor CKZiU. Współpraca Uczelni i Centrum dotyczyć będzie współorganizacji studiów podyplomowych w bieżącym roku akademickim.

 

 Oferta studiów podyplomowych spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, dzięki czemu już w listopadzie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul.Nowomiejska 25 rozpoczną się studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej ODN/CKZiU www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz pod numerem telefonu 732 668 987   lub   54 232 63 07 oraz na stronie PWSZ www.pwsz.wloclawek.pl

 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.

 


 

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/5016 Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Odział we Włocławku

 

W miniona środę, 21 października, gościliśmy na uroczystości inaugurującej siódmy rok akademicki w Kujawsko-Dobrzyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Honorowym gościem tej uroczystości był Prezydent RP pan Bronisław Komorowski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. senator RP Andrzej Person, posłanka Domicela Kopaczewska, przedstawiciele władz wojewódzkich - Sławomir Kopyść i Jacek Kuźniewicz, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, wiceprezydent Barbara Moraczewska oraz władze uczelniane Kujawskiej Szkoły Wyższej.

 

 

Na specjalne zaproszenie Rady Studentów KDUTW na honorowych miejscach zasiadła również delegacja WUTW - dyrektor CKZiU  - pani Kinga Twardzik oraz przedstawiciele Rady Studentów - przewodnicząca Zarządu Izabela Drozd, wiceprzewodniczący Andrzej Ossowski, Anna Koprowicz, Elżbieta Wesołowska i liczna grupa studentów naszego Uniwersytetu.

Uroczystość uświetnił i publiczność rozśpiewał zespół śpiewaczy "Melodia" , działający przy KDUTW.

(aut. Elżbieta Wesołowska)

 

 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Dni Włocławka 2015

Nasza placówka i jej pracownicy brali udział w Dniach Włocławka. 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” we Włocławku

W dniu 26 maja 2015 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kultury Browar „B” we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie” organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Galę honorowym patronatem objęli Anna Łukaszewska, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek. Była to już 9. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Na uroczysty finał zaproszeni zostali Anna Łukaszewska, Kujawsko – Pomorski Kuratora Oświaty, Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Jacek Kuźniewicz, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek, Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Jarosław Chmielewski, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Mariola Gawłowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek, Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego UM Włocławek, Hanna Nowak, Kierownik Referatu Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego UM, Nina Szymańska, Inspektor ds. kadr i pragmatyki zawodowej w Wydziale  Edukacji i Rozwoju Społecznego UM, Jacek Siech, Prezes Zarządu TENACO Sp. z o.o., Bożena Stępniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół i uczelni wyższych, a także właściciele oraz prezesi włocławskich firm i zakładów pracy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Tegoroczna gala, to uroczystość tym bardziej ważna, gdyż – jak podkreśliła Kinga  Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - przypada ona w roku wyjątkowym, ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej – „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Zatem wszelki podejmowane działania, tak jak i ten konkurs, mające na celu propagowanie szkolnictwa zawodowego stały się priorytetem.

- Między innymi dzięki takim inicjatywom podnosimy prestiż szkolnictwa zawodowego w naszym mieście i przeciwdziałamy traktowaniu szkół zawodowych jako szkół „drugiego wyboru”. A w naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta – mówiła podczas powitania dyrektor CKZIU we Włocławku.

W imieniu Anny Łukaszewskiej, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku. Uczniom pogratulował także Jacek Kuźniewicz, radny Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego, prezes MPEC we Włocławku, fundator nagród dla laureatów konkursu. 

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami.  Wręczyli je Krystyna Sobczak, Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Jacek Kuźniewicz, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM we Włocławku oraz Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych, oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego – 70 uczniów, które wręczyli pani Kinga Twardzik i pan Jacek Olszewski;
 • nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego – 15 uczniów, które wręczyli pani Kinga Twardzik i pan Jacek Kuźniewicz;
 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu, które wręczyły pani Krystyna Sobczak, pani Agnieszka Białopiotrowicz i pani Kinga Twardzik
  • Łukasz Rakowski  w zawodzie elektryk;
  • Krystian Nowak  w zawodzie ślusarz;
  • Kamil Pikos w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2014/2015 –
  22 uczniów, wręczone przez panią Kingę Twardzik i pana Marka Kwiatkowskiego;
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów oraz kwiaty z okazji Dnia Matki.

Uroczystość poprowadził pan  dr Miłosz Kłobukowski, nauczyciel  języka polskiego w  III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku. Galę uświetniły występy wokalne uczniów z III LO im. M. Konopnickiej.

 

GALERIA ZDJĘĆ 

 


 

Na ratunek

Uczniowie szkoły policealnej, w zawodzie Ratownik Medyczny, uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Włocławka oraz powiatu. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostały przeprowadzone warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapraszamy do galerii: