CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kurs Kwalifikacyjny w zawodzie Florysta

Kurs był realizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w ramach projektu Twoja droga do sukcesu” (EFS Działanie 9.6). Kurs trwał od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. Kurs był całkowicie bezpłatny.

Skierowany był do osób, które ukończyły gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę średnią, zamieszkałych w woj. kujawsko-pomorskim. W ramach kursu słuchacze otrzymali catering oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do szkolenia, a dla osób w trudnej sytuacji materialnej także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Po skończeniu kursu można było przystąpić do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe i zdobyć tytuł Florysty.

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**