CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

 

                                                

 

W dniu 3 listopada br. w Urzędzie Miasta Włocławek w obecności pana dr Marka Wojtkowskiego – Prezydenta Miasta Włocławek i pani dr Barbary Moraczewskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Włocławek  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  we Włocławku a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentował pan dr Robert Musiałkiewicz - Prorektor PWSZ ds. Nauczania i Studentów, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani mgr Kinga Twardzik -  dyrektor CKZiU. Współpraca Uczelni i Centrum dotyczyć będzie współorganizacji studiów podyplomowych w bieżącym roku akademickim.

 

 Oferta studiów podyplomowych spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, dzięki czemu już w listopadzie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku ul.Nowomiejska 25 rozpoczną się studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej ODN/CKZiU www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz pod numerem telefonu 732 668 987   lub   54 232 63 07 oraz na stronie PWSZ www.pwsz.wloclawek.pl

 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.