CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje ogólne o projekcie

Projekt realizowany był w okresie od lutego 2011 roku do czerwca 2013 roku. W ramach projektu prowadzona była bezpłatna nauka w Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Technik Ekonomista, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Nauka odbywała się w systemie zaocznym. Każdy z uczestników otrzymał podręczniki i inne materiały szkoleniowe. Ponadto słuchacze mogli korzystać ze wspomagania nauczania tradycyjnego e-learningiem. W tym celu wykorzystywali materiały do nauczania na odległość opracowane w ramach wcześniej realizowanych projektów.

Uczestnicy po zalogowaniu się na platformę edukacyjną uzyskali dostęp do przeznaczonych dla siebie materiałów. Nauczyciele monitorowali aktywność uczestników, oceniali zadania, udzielali odpowiedzi i wyjaśnień za pomocą kanałów komunikacyjnych platformy. Uczestnicy uzyskali również wsparcie w postaci doradztwa zawodowego.