CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

PROJEKT "Kształcenie zawodowe"

 
Informacje o projekcie

 

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie- 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów z włocławskich szkół zawodowych oraz rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 
Główne działania w projekcie to rozwój kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych - prowadzenie kursów ukierunkowanych na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.
 
Grupa docelowa uczniów 48 osób z szkół zawodowych Włocławka.3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 września 2020 do dnia 30 listopada 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego we Włocławku ul. Ogniowa 2.

 

Numer Projektu

RPKP.10.02.03-04-0048/19

 

Dofinansowanie Projektu z UE: 449 447,50 zł
 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przez  Gminę Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku  umowa o dofinansowanie nr RPKP.10.02.03-04-0048/19

Zostało uruchomione

 

Zapytanie ofertowe na zakupy niezbędne do realizacji zajęć
na kursie operatora obrabiarek skrawających prowadzonego w ramach Projektu .

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Regulaminu rekrutacji autorów programów i nauczycieli w nieprzekraczalnym terminie 08 Lutego 2021 roku (wersja elektroniczna lub papierowa) w Biurze Projektu – Sekretariat CKZiU ul. Ogniowa 2, adres e – mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor CKZiU, Beata Pawłowska                                        Włocławek, 01.02.2021r.

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE - OPERATOR OBRANIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 


 

 

 

 

  ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU - KURS SPAWALNICZY

 

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przez  Gminę Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku  umowa o dofinansowanie nr RPKP.10.02.03-04-0048/19

Zostało uruchomione

 

Zapytanie ofertowe na zakupy niezbędne do realizacji zajęć
na kursie spawalniczym prowadzonego w ramach Projektu .

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Regulaminu rekrutacji autorów programów i nauczycieli w nieprzekraczalnym terminie 08 Lutego 2021 roku (wersja elektroniczna lub papierowa) w Biurze Projektu – Sekretariat CKZiU ul. Ogniowa 2, adres e – mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor CKZiU, Beata Pawłowska                                        Włocławek, 01.02.2021r.

 
 
 
DOKUMENTY PRZETARGOWE - KURS SPAWALNICZY

 

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – realizacja w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe”.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Kształcenie zawodowe” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przez  Gminę Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku  numer projektu  RPKP.10.02.03-04-0048/19

Zostało uruchomione

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego

Oferty należy składać na formularzach ofertowych stanowiących załączniki nr 1 i  2 wraz z specyfikacjami technicznymi oferowanego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie do 06 sierpnia 2021 roku (wersja elektroniczna lub papierowa) w Biurze Projektu – Sekretariat CKZiU ul. Ogniowa 2, adres e – mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor CKZiU, Beata Pawłowska                                        Włocławek, 26.07.2021r.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE - ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO