CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Szkoły dla dorosłych

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

zaprasza do nauki w swoich szkołach

 

  • Uczymy za darmo – bez żadnych opłat
  • Jesteśmy szkołą publiczną
  • Mamy ponad 40 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych
  • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną oraz własne pracownie egzaminacyjne
  • Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę, w tym egzaminatorów państwowych
  • Przeprowadzamy egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • Gwarantujemy podniesienie Twoich kwalifikacji zawodowych
  • Wydajemy bezpłatne zaświadczenia (ZUS, KRUS, MOPS i inne)

 

 1. I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

W trakcie nauki w LO istnieje możliwość ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego i tytułu technika. Szkoła dedykowana osobom po ośmioletniej szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej oraz branżowej szkole I stopnia.

Prowadzimy nabór do:

  • klasy I – po ośmioletniej szkole podstawowej, gimnazjum (nauka trwa 4 lata)
  • klasy II – po zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia (nauka trwa 3 lata)

 

2. Szkole Policealnej nr 4

Dla wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY! Bez egzaminów wstępnych !

 

kierunek kształcenia

forma nauczania

okres nauki

NOWOŚĆ !!! Podolog

stacjonarna*

2 lata

Technik usług kosmetycznych

stacjonarna* lub zaoczna

2 lata

Technik masażysta

stacjonarna*

2 lata

Opiekun medyczny

stacjonarna*

1,5 roku

Terapeuta zajęciowy

stacjonarna*

2 lata

Opiekun osoby starszej

stacjonarna*

2 lata

 

 3. Branżowej Szkole II Stopnia nr 1

Szkoła dla absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia oraz absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (absolwenci, którzy rozpoczęli naukę począwszy od roku szkolnego 2012/2013 od 2015, którzy nie ukończyli LO dla dorosłych).

 

Kierunki kształcenia:

1. technik budownictwa

2. technik elektryk

3. technik mechanik

4. technik pojazdów samochodowych:

    - specjalność mechanik pojazdów samochodowych

    - specjalność elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka trwa 2 lata. Zajęcia prowadzone w formie zaocznej lub stacjonarnej*.

* Forma stacjonarna – zajęcia trzy razy w tygodniu, popołudniami.

 

Podanie dostępne w zakładce „Dla kandydatów – dokumenty do pobrania”