CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

Rada Pedagogiczna - 05.06.2023r.

 

Zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 05 czerwca  2023 roku o godzinie 15:00.

 

Wychowawców klas prosimy o przygotowanie listy słuchaczy, którzy nie będą

dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej. W harmonogramie m.in.: dopuszczenie do sesji

egzaminacyjnej słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia.  

 

Obecność na Radzie obowiązkowa.

 

 


 

Rada Pedagogiczna - 30 maja 2023r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

30 maja 2023 roku o godzinie 15:00 w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

 

Wychowawców klas prosimy o przygotowanie listy słuchaczy, którzy nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej. W harmonogramie m.in.: dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy Szkoły Policealnej nr 4 oraz omówienie procedur egzaminu zawodowego. Obecność na Radzie obowiązkowa. 

 


 

ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022.

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2023 roku będą przypisane do grupy „C”.

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2023r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 

1. Oświadczenie o dochodach - pracownik

 

2. Oświadczenie o dochodach - emeryt, rencista

 

3. ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022

 

4. Wniosek o zapomogę

 

5. Wniosek o przyznanie dopłaty z ZFŚS do wypoczynku

 


 

Zaproszenie na spotkanie Wielkanocne

 


 

Uwaga - zmiana terminu Rady Pedagogicznej

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

we Włocławku 24 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00

w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

 

Przewodniczących zespołów przedmiotowych prosimy o przygotowanie sprawozdań. 

 

 


 

Rada Pedagogiczna - 23 stycznia 2023r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

23 stycznia 2023 roku o godzinie 15:30 w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

Przewodniczących zespołów przedmiotowych prosimy o przygotowanie sprawozdań. 

 

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - 03 stycznia 2023

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 03 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00 w Auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

 

W harmonogramie m.in.: rada szkoleniowa "Komunikacja z uczniem"- warsztaty - prowadzi Pani Monika Kramkowska, dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy szkół dla Dorosłych, omówienie procedur egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023. 
 
 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - 06 grudnia 2022

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 06 grudnia 2022 roku o godzinie 14:30 w Auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

W harmonogramie m.in.: wybór nowych członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rada szkoleniowa "Komunikacja z uczniem" - prowadzi Pani Monika Kramkowska.