CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

Egzamin Zawodowy 2024

 

Przewodniczących i członków Zespołów Nadzorujących egzaminy zawodowe
 
w sesji Zima 2024 prosimy o zapoznanie się z prezentacją umieszczoną
 
w zakładce Dla Kadry – informacje dla Kadry.
 
 
 

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

 


 

HARMONOGRAM RAD SZKOLENIOWYCH

 

20.11.2023r. godzina 14:30
Mieć rację czy relację- tworzenie środowiska przyjaznego dla ucznia i nauczyciela w oparciu o elementy pozytywnej dyscypliny czy coachingu edukacyjnego.


11.12.2023r. godzina 14:30
Reagowanie na niewłaściwe i prowokacyjne zachowania uczniów- konstruktywna konfrontacja.

 

Rady szkoleniowe poprowadzi Pani Monika Kramkowska

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego we Włocławku 

14 września 2023 roku o godzinie 15:00

w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

 

Przewodniczących zespołów prosimy o przygotowanie

planów pracy na rok szkolny 2023/2024

 

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej CKZiU

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

we Włocławku 31 sierpnia 2023 roku

o godzinie 12:00 w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25.

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 2023

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

we Włocławku 21 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00

w auli przy ulicy Nowomiejskiej 25. 

 

Wychowawców klas prosimy o przygotowanie sprawozdań semestralnych

i końcowych (klasy II Szkoły Policealnej nr 4).

 

Przewodniczących zespołów przedmiotowych, nauczycieli bibliotekarzy,

opiekuna Rady Słuchaczy, Społecznego Inspektora Pracy,

przewodniczącą komisji socjalnej i specjalistę ds. BHP

prosimy o przygotowanie sprawozdań. 

 

 


 

OGŁOSZENIE - komisja socjalna

 

Pracownicy, którzy deklarują grupy dochodowe A i B proszeni są o dostarczenie wszystkich zeznań podatkowych - PIT-ów za rok 2022 do wglądu, złożonych do Urzędu Skarbowego wg harmonogramu:

  • środa               14.06.2023r.             8.00 - 12.00 sekretariat szkoły
  • czwartek          15.06.2023r.             15.00-17.00 biblioteka szkolna
  • piątek              16.06.2023r.              8.00-12.00 biblioteka szkolna

Pracownicy, którzy nie dostarczą w/w dokumentów zostaną przeniesieni do grupy C.

 


 

Rada Pedagogiczna - 05.06.2023r.

 

Zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 05 czerwca  2023 roku o godzinie 15:00.

 

Wychowawców klas prosimy o przygotowanie listy słuchaczy, którzy nie będą

dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej. W harmonogramie m.in.: dopuszczenie do sesji

egzaminacyjnej słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia.  

 

Obecność na Radzie obowiązkowa.

 

 


 

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**