CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kurs w zawodzie Spawacz

Kurs był realizowany w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w ramach projektu Twoja droga do sukcesu” (EFS Działanie 9.6). Kurs trwał od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Spawaczy we Włocławku przy ul. Ogniowej 2. Kurs był całkowicie bezpłatny. Skierowany był do osób, które ukończyły gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę średnią, zamieszkałych w woj. kujawsko-pomorskim. W ramach kursu słuchacze otrzymali serwis kawowy oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do szkolenia, a dla osób w trudnej sytuacji materialnej także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Po skończeniu kursu uczestnik otrzymał Książkę spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.