CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Praktyka zawodowa - informacje

 


 

Komunikat dla Słuchaczy BSIIS

 

"Szanowni Państwo, informujemy, na podstawie ustaleń przyjętych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, że w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2024 Zima w formie elektronicznej, w terminie od 5 do 18 lutego 2024 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł pobrać z systemu SIOEPKZ kody umożliwiające taki dostęp.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwia zdającym dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w terminie od 5 do 18 lutego 2024 r., w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.

Prosimy o przekazanie informacji zdającym. Szczegółowa instrukcja postępowania: 0030 SIOEPKZ Instrukcja dostępu do treści zadań i udzielonych odpowiedzi w pisemnej części egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.

Z poważaniem Zespół CKE"

 


 

Info dla słuchaczy BR II Stopnia

 

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2023/2024
 
- klasy II BSIIS termin: 13.11.23-18.12.23  (70 godz.)
- klasy I BSIIS termin: 04.03.24-22.04.24 ( 70 godz.)
 
W sekretariacie CKZiU należy pobrać umowy, dzienniczki praktyk i program praktyki zawodowej,
które będą dostępne od 06.11.23 r.
 
Słuchacze, którzy realizują praktykę zawodową w ramach obowiązków służbowych, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia od pracodawcy w sekretariacie szkoły. 
Wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie.
 
WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY I PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW JEST TERMINOWE ROZLICZENIE SIĘ Z PRAKTYK ZAWODOWYCH !!!

 
 

Informacja o ubezpieczeniu na rok szkolny

 


 

Webinarium informacyjne dla szkół

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że:

 • Państwa organ prowadzący podpisał z Fundacją Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich)  oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego porozumienie dotyczące kursów przygotowujących uczniów do egzaminów ósmoklasisty i/lub maturalnego,
 • ww. kursy objęte są bardzo wysokimi rabatami - 65-75% od ceny regularnej (szczegółowy cennik w załączeniu),
 • szkoła/placówka oświatowa nie ponosi żadnych kosztów - kursy kupują bezpośrednio uczniowie/rodzice,
 • więcej informacji o ww. kursach znajdą Państwo w załączonym dokumencie oraz pod adresem: https://fundacjamiasto.pl/kurs-edu/,
 • fragmenty przykładowych lekcji zrealizowanych w poprzednim roku szkolnym publikujemy pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2hbQNrn21DsfFK770e26Vd5rLrJE6xP.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjne:

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo m. in. o:

 • możliwości otrzymania bezpłatnych plakatów, spersonalizowanych grafik, wzorów informacji do dzienników elektronicznych, na strony internetowe i media społecznościowe (patrz także poniżej: Przydatne linki),
 • szczegółowej procedurze zakupu kursów przez uczniów/rodziców (patrz także poniżej: Przydatne linki),
 • możliwości otrzymania bezpłatnych kursów dla dzieci z ośrodków wychowawczych, uczniów objętych pieczą zastępczą instytucjonalną i pieczą zastępczą rodzinną,
 • innych formach wsparcia oferowanych przez Fundację.

Więcej informacji:

 • Elżbieta Szarek - tel. 695 611 766, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w załączonym dokumencie.

Przydatne linki:

 

INFORMACJE DO POBRANIA

 


 

 

Terminy praktyk realizowanych w Szkołach Policealnych w roku szkolnym 2023/2024

 

27.11.2023r.-08.12.2023r. - podolog klasa I i klasa II,

terapeuta zajęciowy klasa II, technik masażysta klasa II

 

15.04.2024r.-26.04.2024r. - podolog klasa I i klasa II, terapeuta zajęciowy klasa II,

technik masażysta klasa I i II, kosmetyczka klasa I i II

 

Przed praktykami należy dostarczyć do sekretariatu podpisane przez pracodawcę

umowy oraz pobrać dzienniczki praktyk.

Przypominamy o obowiązkowym ubezpieczeniu słuchaczy.

 


 

 

Informacja o planie zajeć dla klas zaocznych

 

PLAN ZAJĘĆ KLAS ZAOCZNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
oraz BHP - zajęcia przy ulicy Nowomiejskiej 25

 

Przedmioty zawodowe dla technik robót wykończeniowych, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik usług żywienia, technik usług kelnerskich- ul. Nowomiejska 25

 

Przedmioty zawodowe praktyczne technik pojazdów samochodowych- warsztaty przy ul. Żytniej 10

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne tj. podstawy motoryzacji, organizacja obsługi i napraw pojazdów samochodowych dla technika pojazdów samochodowych odbywać się będą na ul. Ogniowej 2

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne dla technika elektryka
odbywać będą się na ul. Ogniowej 2

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne technik mechanik- ulica Ogniowa 2

 

 


 

Szkoła Policealna - komunikat