CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Harmonogramy i plany zajęć

  1. Plan zajęć dla szkół zaocznych zajęcia teoretyczne i przedmioty

    zawodowe dla wszystkich zawodów


  2. Terminarz zjazdów dla szkół zaocznych

  3. Wykaz sal dla szkół zaocznych i stacjonarnych

  4. Przydział wychowawców klas w szkołach dla dorosłych

  5. Plany zajęć w Szkołach Policealnych w zawodach:

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY  - zajęcia przy ulicy Nowomiejskiej 25

 

Przedmioty zawodowe dla technik budownictwa, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich- ul. Nowomiejska 25

 

Przedmioty zawodowe technik pojazdów samochodowych- warsztaty przy ul. Żytniej 10

 

Podstawy motoryzacji dla technika pojazdów samochodowych odbywać się będą na ul. Nowomiejskiej 25

 

Przedmioty zawodowe technik mechanik- ulica Ogniowa 2