CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

TERMIN POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

13 września 2022 roku o godzinie 15:00 w auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

29.08.2022 r. godzina 11:00
01.09.2022 r. godzina 10:00 - w harmonogramie zaopiniowanie kadry kierowniczej, omówienie organizacji roku szkolnego 2022/2023
oraz szkolenie BHP dla nauczycieli.
Miejsce spotkania  - Aula CKZiU
 
 

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej CKZiU

 

31maja o godzinie 14:00 zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej CKZiU. W harmonogramie m.in.: dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy szkół dla dorosłych oraz informacje dotyczące procedur egzaminu zawodowego.


21 czerwca o godzinie 14:00 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 posiedzenie Rady Pedagogicznej plenarne. Wychowawców klas oraz przewodniczących zespołów prosimy o przygotowanie sprawozdań.

 


 

ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2021

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie

oświadczeń o dochodach za rok 2021.

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2022 roku będą przypisane do grupy „C”.

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2022r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 

 

1. Oświadczenie o dochodach - pracownik

 

2. Oświadczenie o dochodach - emeryt, rencista

 

3. ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2021

 

4. Wniosek o zapomogę

 

5. Wniosek o przyznanie dopłaty z ZFŚS do wypoczynku

 


 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - egzamin maturalny

 

26 kwietnia o godzinie 15:00 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

W harmonogramie m.in.: klasyfikacja końcowa słuchaczy klasy II Branżowej Szkoły II Stopnia, szkolenie z zakresu procedur egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 oraz szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych (TIK) dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - sesja egzaminacyjna

 

12 kwietnia o godzinie 14:00 w auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25

posiedzenie Rady Pedagogicznej. W harmonogramie dopuszczenie

do sesji egzaminacyjnej słuchaczy klas maturalnych i szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych.

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Uprzejmie informujemy że 7 kwietnia o godz. 13

odbędzie się Rada Pedagogiczna na platformie Teams naszej placówki.

 

 


 

Oświadczenie o dochodach w 2020 roku

 

Wniosek o dochodach dla Komisji Socjalnej za rok 2020 - POBIERZ