CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

500+ dla nauczycieli

 

Proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2020r. ( Dziennik Ustaw  RP – Warszawa, dn.19.11.2020, Poz. 2047) oraz materiałami Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane” dotyczącymi rządowego wsparcia 500zł dla nauczycieli.

Wniosek do pobrania w formie elektronicznej lub papierowej w sekretariatach szkoły – ul. Nowomiejska i ul. Ogniowa.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2020r. w sekretariacie CKZIU ul. Nowomiejska 25.

 

WZÓR WNIOSKU