CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2021

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie

oświadczeń o dochodach za rok 2021.

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2022 roku będą przypisane do grupy „C”.

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2022r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 

 

1. Oświadczenie o dochodach - pracownik

 

2. Oświadczenie o dochodach - emeryt, rencista

 

3. ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2021

 

4. Wniosek o zapomogę

 

5. Wniosek o przyznanie dopłaty z ZFŚS do wypoczynku

 


 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - egzamin maturalny

 

26 kwietnia o godzinie 15:00 w Auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

W harmonogramie m.in.: klasyfikacja końcowa słuchaczy klasy II Branżowej Szkoły II Stopnia, szkolenie z zakresu procedur egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 oraz szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych (TIK) dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - sesja egzaminacyjna

 

12 kwietnia o godzinie 14:00 w auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25

posiedzenie Rady Pedagogicznej. W harmonogramie dopuszczenie

do sesji egzaminacyjnej słuchaczy klas maturalnych i szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych.

 


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Uprzejmie informujemy że 7 kwietnia o godz. 13

odbędzie się Rada Pedagogiczna na platformie Teams naszej placówki.

 

 


 

Oświadczenie o dochodach w 2020 roku

 

Wniosek o dochodach dla Komisji Socjalnej za rok 2020 - POBIERZ

 

 


 

500+ dla nauczycieli

 

Proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2020r. ( Dziennik Ustaw  RP – Warszawa, dn.19.11.2020, Poz. 2047) oraz materiałami Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane” dotyczącymi rządowego wsparcia 500zł dla nauczycieli.

Wniosek do pobrania w formie elektronicznej lub papierowej w sekretariatach szkoły – ul. Nowomiejska i ul. Ogniowa.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2020r. w sekretariacie CKZIU ul. Nowomiejska 25.

 

WZÓR WNIOSKU