CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Matura 2023

 

 


 

Kurs przygotowawczy do matury

 


 

Strona z arkuszami maturalnymi

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną

 

z arkuszami maturalnymi: https://students.pl/matura/arkusze/

 


 

Egzamin maturalny - sesja sierpień 2021


Egzamin maturalny w sesji poprawkowej – sierpień 2021 r. odbędzie się w dniu 24.
08.2021 r. o godz. 9:00.

 

Egzamin przeprowadzany będzie w reżimie sanitarnym – zdający musi mieć ze sobą maseczkę.

 

 


 

 

Egzamin maturalny 2021

 

Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba (słuchacz, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Osoby zdające egzamin powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość,  maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz własne przybory pomocnicze zgodne z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021r.

  • biologia: linijka, kalkulator prosty,
  • chemia: linijka, kalkulator prosty,
  • matematyka: linijka, kalkulator prosty, cyrkiel.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 


 

Deklaracje maturalne


 

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW 2021

 

W zakładce „Dla Słuchaczy – egzamin maturalny” znajdują się informacje

dotyczące procedur i przebiegu egzaminu maturalnego.

 

Nauczyciele przedmiotów maturalnych za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania

przekażą Państwu przykładowe zadania egzaminacyjne.  

 

 


 

Egzamin maturalny - wykaz przyborów