CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKATY

 

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zajęcia praktyczne dla Słuchaczy szkoły policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy do 11 kwietnia będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania. 

 

 

Dzienniczki praktyk i umowy można odbierać w sekretariacie szkoły.

 

 

Przypominam o obowiązku ubezpieczenia przed przystąpieniem do praktyk zawodowych.

 

 

Komunikat dla słuchaczy Szkół dla Dorosłych

 

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie harmonogram sesji egzaminacyjnej. W szkołach zaocznych do 13 grudnia należy się ostatecznie rozliczyć z prac kontrolnych.

Sesja egzaminacyjna w szkołach stacjonarnych (wieczorowych) rozpoczyna się 20 stycznia 2021 r. w szkołach zaocznych 23 stycznia 2021r. Warunkiem dopuszczenia do sesji jest rozliczenie się z prac kontrolnych (w szkołach zaocznych), uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (w szkołach stacjonarnych), minimum 50% frekwencja na zajęciach z poszczególnych przedmiotów.

Na frekwencje wpływają zajęcia stacjonarne i prowadzone przez platformy zdalnego nauczania.  

 


 

UWAGA - słuchacze klas III

 

UWAGA !!  

 

 

Słuchacze klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
zobowiązani są do złożenia deklaracji wstępnej

 

do dnia 30 września 2020r. (środa),

 

gdyż dokument ten złożony terminowo zapewni możliwość
podejścia do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.

 


 

Nauczanie zdalne informacja

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w szkole nie odbywają się do 24 maja 2020. Prowadzimy kształcenie zdalnie. Uległy zmianie terminy egzaminów zewnętrznych (maturalnych i zawodowych). Słuchacze proszeni są o kontaktowanie się z nauczycielami przez platformę Moodle. Nowi użytkownicy muszą się na niej zarejestrować. Informacje o sposobie logowania otrzymujecie Państwo na wskazane przez was adresy email. W przypadku braku informacji prosimy o kontakt z administratorem strony Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na szkolnej platformie Moodle znajdują się tematy prac kontrolnych i inne materiały dla Słuchaczy. Logowanie na platformę przez stronę CKZiU.

Kontakt z nauczycielami podobnie jak w marcu i kwietniu przez adresy email, platformę Moodle i inne komunikatory.

Ważne informacje - nauka na odległość

 1. Teraz uczymy się na odległość. Informujcie wszystkich znajomych ze szkoły!
 2. Korzystamy z Platformy Moodle, poczty elektronicznej.
 3. Część informacji umieszczanych w marcu i kwietniu znajduje się w zakładce „Materiały do samodzielnej nauki” na stronie CKZiU.
 4. Można też pracować w inny sposób (mailowo, telefonicznie). Ważne, abyście regularnie kontaktowali się z nauczycielami. Przyjmowali zadania do wykonania, informowali o ich zrobieniu i przesyłali bezpośrednio do nauczycieli lub do sekretariatu szkoły.
 5. Praca na platformie, współpraca z nauczycielami, kontakt z nauczycielami, to będzie traktowane jako obecność na zajęciach.
 6. W maju i czerwcu w soboty i w niedziele (lub po uzgodnieniu innych terminów
  w szkołach stacjonarnych) nauczyciele będą dostępni na czacie. Godziny czatu każdy nauczyciel podaje na platformie, na swoim przedmiocie.
 7. Zadania można wykonywać  w dowolnym czasie  należy jednak przestrzegać wyznaczonych przez prowadzących terminów.
 1. Prace kontrolne - polecenia są na platformie, a jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu proszony jest o zgłoszenie tego faktu u wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu. Istnieje możliwość otrzymania określonych materiałów w wersji papierowej. Prace można przesyłać: mailem do nauczyciela, przez platformę lub dostarczyć  do sekretariatu.
 2. W przypadku przedłużenia nauczania zdalnego o kolejny miesiąc egzaminy prawdopodobnie odbędą się także elektronicznie: platforma, mail, telefon. Nauczyciele na platformie umieszczą zakres materiału obowiązujący na egzaminach. Wcześniej zostaną przeprowadzone testy z poszczególnych przedmiotów umożliwiające „przećwiczenie” egzaminu. Będziemy o tym informować.
 3. Słuchacz będzie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej jeśli uzyska pozytywne oceny. Ocenie podlegają: aktywność na platformie lub innych komunikatorach, zadania przesyłane przez nauczycieli, prace kontrolne, udział w czatach.

 


 

Komunikat

 

 

Materiały do nauki znajdują się w zakładce o nazwie:

Materiały do samodzielnej nauki 

 na dole menu z lewej strony

 

lub proszę kliknąć link

 

https://ckziu.wloclawek.pl/materialy-do-samodzielnej-nauki

 


 

Egzamin maturalny

 

1. Komunikat o harmonogramie - DOKUMENT

 

2. Prezentacja - egzamin maturalny 2021 - DOKUMENT

 

3. Czas trwania egzaminów pisemnych - DOKUMENT

 

4. Komunikat o przyborach - DOKUMENT

 

 


 

Egzamin zawodowy

.....


 

 

Zarząd Rady Słuchaczy