CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Oświadczeń o dochodach za rok 2021

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie

oświadczeń o dochodach za rok 2021.

 

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia

powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

 

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2022 roku

będą przypisane do grupy „C”.

 

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2022r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”