CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zapraszamy na darmowe kursy

 

Jeśli chcesz skorzystać z darmowych kursów,

zapraszamy do zapoznania się z darmową ofertą szkoleń dla osób dorosłych. 

Zainteresowane osoby mogą wypisać formularz zgłoszeniowy
w sekretariacie Ckziu na ul. Nowomiejskiej 25 lub ul. Ogniowej 2.
 
 
 

 
 

Zapraszamy do nauki w roku 2023/2024

 

 


 

Informacja - posiedzenie Rady Pedagogicznej 2023

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - wszelkie informacje

w zakładce Informacje dla Kadry

 


 

Wielkanocne Życzenia 2023


 

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca!!!

 
Ostateczny termin zapisów i wpłacania zaliczki w wysokości 500 zl do 10.03.2023r.
 
Czekamy na Was!
 
Więcej informacji udziela Monika Linowiecka 695758500
 

„SaveAnimals”

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych z klasy 2C realizują projekt Zwolnieni z Teorii pod nazwą „SaveAnimals”. Celem projektu jest pomoc bezdomnym, porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom, które trafiły do schroniska we Włocławku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu na Facebooku SaveAnimals https://www.facebook.com/profile.php?id=100086510562534

 


 

Wycieczka do Holandii

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

organizuje wycieczkę do Holandii.

Osoby zainteresowane proszę zgłaszać się do

p.Moniki Linowieckiej nr. tel +48695758500

 

 


 

Rekrutacja 2022 trwa !

 

 


 

Oświadczeń o dochodach za rok 2021

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie

oświadczeń o dochodach za rok 2021.

 

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia

powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

 

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2022 roku

będą przypisane do grupy „C”.

 

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2022r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 


 

Życzenia Świąteczne 2021

 


 

Nauczanie zdalne w Szkołach Policealnych

 

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla słuchaczy:
 
- klasy I SP w zawodzie technik usług kosmetycznych/podolog od dnia 01.12.2021r. do 02.12.2121r.
 
- klasy I SP w zawodzie terapeuta zajęciowy w dniu 02.12.2021r.
 
Zajęcia zgodnie z harmonogramem będą prowadzone za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams.
 

KOMUNIKAT dot. planu

 

Uwaga!
 
Prosimy o zapoznanie się z korektą planu zajęć w szkołach zaocznych.