CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Wycieczka do Holandii

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

organizuje wycieczkę do Holandii.

Osoby zainteresowane proszę zgłaszać się do

p.Moniki Linowieckiej nr. tel +48695758500

 

 


 

Rekrutacja 2022 trwa !

 

 


 

Oświadczeń o dochodach za rok 2021

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie

oświadczeń o dochodach za rok 2021.

 

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia

powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

 

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2022 roku

będą przypisane do grupy „C”.

 

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2022r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 


 

Życzenia Świąteczne 2021

 


 

Nauczanie zdalne w Szkołach Policealnych

 

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla słuchaczy:
 
- klasy I SP w zawodzie technik usług kosmetycznych/podolog od dnia 01.12.2021r. do 02.12.2121r.
 
- klasy I SP w zawodzie terapeuta zajęciowy w dniu 02.12.2021r.
 
Zajęcia zgodnie z harmonogramem będą prowadzone za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams.
 

KOMUNIKAT dot. planu

 

Uwaga!
 
Prosimy o zapoznanie się z korektą planu zajęć w szkołach zaocznych.
 
 

 
 

Ostatnie pożegnanie

 
 
 

Poseidzenie Rady Pedagogicznej
W dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

 


 

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

W imieniu Piotra Mazurka Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, która jest organizowana wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/ .

Konsultacje dla województwa kujawsko-pomorskiego odbędą się 27 kwietnia br. od godz. 17:00 do godz. 20:00 poprzez platformę Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym na wydarzenie w wyznaczonym terminie.

Ostateczny termin na wypełnienie formularza to poniedziałek (26.04.2021), do godz. 12:00.

Zapraszamy na stronę https://www.gov.pl/dlamlodych, gdzie znajdą Państwo materiały dotyczące konsultacji.

Zachęcam do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których będziemy informować o pracach nad Strategią na rzecz młodego pokolenia.

FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/

 


 

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia

 

Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych,

na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego

otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do

„Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”,

wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.

 

Więcej informacji: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10125

 


 

Reklama placówki

 

Zapraszamy do nauki w naszej placówce !

 

 


 

Życzenia Wielkanocne 2021