CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT - klasy maturalne

 

Drodzy Absolwenci III klas LO !

 

Możecie odbierać swoje świadectwa w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dnia oraz godziny odbioru.

Powyższa decyzja podyktowana jest obecną sytuacją, związaną z epidemią COVID-19, tj. zakazem zgromadzeń.

 

Pozdrawiamy

CKZiU