CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacja o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną informują o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego w terminie 2-8 kwietnia 2020 r.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (PP)

 • język polski (PR)

 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

 • matematyka (PR)

 • filozofia (PR)

 • język łaciński (PR)

 • historia sztuki (PR)

 • historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)

 • wos (PR)

 • geografia (PR)

 • informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)

 • język litewski (PP)

 • język białoruski (PP)

 • język ukraiński (PP)

 • historia (PR)

 • język litewski (PR)

 • język białoruski (PR)

 • język ukraiński (PR)

 

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny