CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

CKZiU w Gebericie!

Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku współpracuje z zakładem Geberit Produkcja Sp. z o.o. Zakład Włocławek od 1 września 2010 roku. Współpraca ta, oprócz rzetelnej nauki zawodu i korzyści finansowych dla CKZiU, daje również możliwość zatrudnienia dla absolwentów.

Współpraca Centrum Kształcenia Praktycznego z Geberitem polega na realizacji praktycznej nauki zawodu w cyklu całego roku szkolnego przez uczniów klas pierwszych i drugich branżowej szkoły pierwszego stopnia, trzecich zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających oraz klas technikum z Zespołu Szkół Elektrycznych w zawodzie technik elektryk. Uczniowie wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu odbywają zajęcia praktyczne w dziale utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego. Jest to dział odpowiedzialny za utrzymanie bezawaryjności i ciągłości produkcji. Prace uczniów wraz z nauczycielem ściśle nadzoruje Paweł Grochowalski, szef Działu Technicznego.

- Geberit Produkcja oferuje szeroką bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne maszyny i narzędzia. Na terenie zakładu została otwarta pracownia dydaktyczna dla uczniów. Na każdych zajęciach uczniowie wyposażeni są w narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego – mówi Beata Pawłowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. - Uczniowie otrzymują również niezbędne środki ochrony osobistej zgodne z obowiązującymi przepisami BHP w zakładzie. Każdy uczeń posiada swoją szafkę ubraniową. Ponadto uczniowie korzystają ze stołówki zakładowej, na której, ze względu na specyfikę pracy, mają nieograniczony dostęp do gorących i zimnych napojów.

 

Uczniowie realizują zadania wyznaczone przez szefa działu i brygadzistę, które pozwalają w pełni realizować podstawę programową i dają szerokie możliwości  zdobycia wiedzy oraz umiejętności.

- Wykonywane prace to między innymi: naprawa i remonty pomp ciśnieniowych do masy płynnej, naprawa urządzeń mechanicznych – przekładnie zębate, podajniki, naprawa pomp z zasilaniem na sprężone powietrze, wykonywanie elementów
 i urządzeń usprawniających proces produkcji, regeneracja części maszyn i urządzeń, przygotowywanie elementów do przestrzennych konstrukcji stalowych, naprawa układów jezdnych wózków transportowych, montaż instalacji oświetleniowej, montaż i demontaż rozdzielnic niskiego napięcia, naprawa wentylatorów i nagrzewnic, montaż przewodów sterowniczych i siłowych
– mówi Jacek Olszewski, wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU. - Ponadto uczniowie uczestniczyli w naprawach urządzeń elektrycznych na liniach produkcyjnych oraz mieli możliwość obserwacji pracy maszyn szkliwierskich i usuwania ich awarii. Młodzież wykonując powyższe zadania jednocześnie zapoznaje się ze specyfiką pracy w zakładzie produkcyjnym, uczy się sumienności, odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac, ze szczególnym przestrzeganiem przepisów bhp, dyscypliny pracy, punktualności i terminowości wykonywanych zleceń.

Współpraca ta, oprócz rzetelnej nauki zawodu i korzyści finansowych dla CKZiU, daje również możliwość zatrudnienia dla absolwentów. W ostatnim czasie do pracy w Geberit Produkcja zostały przyjęte trzy osoby do działu utrzymania ruchu i dwie osoby bezpośrednio na produkcji. Należy również nadmienić, że pracownicy działu utrzymania ruchy to w większości osoby, które ukończyły Zespół Szkól Technicznych, a zajęcia praktyczne realizowali w Centrum Kształcenia Praktycznego.

- Geberit Produkcja doposażył pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego
w materiały niezbędne do realizacji praktycznej nauki zawodu. Ponadto ufundował nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się wiedzą, zaangażowaniem i pracowitością na zajęciach praktycznych w zakładzie
– dodaje Beata Pawłowska.

Za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego we Włocławku zakład Geberit Produkcja Sp. z o.o. został uhonorowany w 2016 roku tytułem Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego, przyznawanym przez Prezydenta Miasta Włocławek pana dra Marka Wojtkowskiego.

 

 

Zdjęcia z gali „Najlepszy uczeń w zawodzie”