CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

8 marca w CKZiU

 

8 marca słuchaczki Szkoły Policealnej  w zawodzie „Terapeuta zajęciowy” przygotowały słodki poczęstunek i  zorganizowały I Turniej Tańca Towarzyskiego dla nauczycieli i słuchaczy szkół wieczorowych Centrum.

Uczestnicy zmierzyli się na parkiecie m.in.: z walcem, tangiem, rumbą i cza-czą. Występy oceniało profesjonalne jury.

Wszystkim zaangażowanym w organizację zajęć bardzo dziękujemy. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

CZKiU organizuje wsparcie

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

organizuje zbiórkę:

odzieży zimowej, obuwia, kołder, śpiworów, koców

- nowych lub używanych w dobrym stanie.

Akcja prowadzona jest w celu pomocy uchodźcom

z Ośrodka w Grudziądzu oraz osobom bezdomnym.

 

Rzeczy przyjmuje p. Ksymena Walczak – biblioteka CKZiU, ul. Nowomiejska 25.

Zbiórka trwa do 15 grudnia 2021r.

 

Dziękujemy za okazaną empatię i wsparcie

Organizatorzy

 


 

Dyplom

 


 

"Idą Święta"

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyło się w CKZiU przedstawienie "Idą Święta", przygotowane przez Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Słuchaczy Szkół dla Dorosłych CKZiU, pod opieką nauczycieli: Pani Moniki Jarlińskiej, Pani Eweliny Kłonowskiej i Pani Pauliny Kubiak.

O oprawę muzyczną zadbał Pan Grzegorz Augustynowicz.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy za udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową oraz podziękowania za dary przekazane w ramach akcji "Paka dla Dzieciaka".

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzone chwile w świątecznym nastroju.

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

„Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”

 W dniu 11 czerwca 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się wręczenie certyfikatów i medali sześciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych, kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”.

Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. Uczniowie ci poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności pod opieką Certyfikowanego Instruktora HAAS CNC Abplanalp pana Jacka Olszewskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Rozdanie świadectw Absolwentom Liceum

 

W dniu 26 kwietnia 2019r. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną.

Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym!!

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 


 

Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła 2019

 

W dniach 3-4 kwietnia 2019 roku CKZiU wzięło udział w kolejnej edycji Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła.

Słuchacze Szkół Policealnych kierunku technik usług kosmetycznych wykonywali zabieg gorącą parafiną na dłonie, a słuchacze kierunku technik masażysta - masaż pleców, karku i dłoni, zaś uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowali prace wykonane na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Dziękujemy naszej Słuchaczce, Pani Anicie Różańskiej za wykonanie zdjęć.

 

GAELRIA ZDJĘĆ

 


 

CKZiU w Gebericie!

Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku współpracuje z zakładem Geberit Produkcja Sp. z o.o. Zakład Włocławek od 1 września 2010 roku. Współpraca ta, oprócz rzetelnej nauki zawodu i korzyści finansowych dla CKZiU, daje również możliwość zatrudnienia dla absolwentów.

Współpraca Centrum Kształcenia Praktycznego z Geberitem polega na realizacji praktycznej nauki zawodu w cyklu całego roku szkolnego przez uczniów klas pierwszych i drugich branżowej szkoły pierwszego stopnia, trzecich zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających oraz klas technikum z Zespołu Szkół Elektrycznych w zawodzie technik elektryk. Uczniowie wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu odbywają zajęcia praktyczne w dziale utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego. Jest to dział odpowiedzialny za utrzymanie bezawaryjności i ciągłości produkcji. Prace uczniów wraz z nauczycielem ściśle nadzoruje Paweł Grochowalski, szef Działu Technicznego.

- Geberit Produkcja oferuje szeroką bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne maszyny i narzędzia. Na terenie zakładu została otwarta pracownia dydaktyczna dla uczniów. Na każdych zajęciach uczniowie wyposażeni są w narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego – mówi Beata Pawłowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. - Uczniowie otrzymują również niezbędne środki ochrony osobistej zgodne z obowiązującymi przepisami BHP w zakładzie. Każdy uczeń posiada swoją szafkę ubraniową. Ponadto uczniowie korzystają ze stołówki zakładowej, na której, ze względu na specyfikę pracy, mają nieograniczony dostęp do gorących i zimnych napojów.

 

Uczniowie realizują zadania wyznaczone przez szefa działu i brygadzistę, które pozwalają w pełni realizować podstawę programową i dają szerokie możliwości  zdobycia wiedzy oraz umiejętności.

- Wykonywane prace to między innymi: naprawa i remonty pomp ciśnieniowych do masy płynnej, naprawa urządzeń mechanicznych – przekładnie zębate, podajniki, naprawa pomp z zasilaniem na sprężone powietrze, wykonywanie elementów
 i urządzeń usprawniających proces produkcji, regeneracja części maszyn i urządzeń, przygotowywanie elementów do przestrzennych konstrukcji stalowych, naprawa układów jezdnych wózków transportowych, montaż instalacji oświetleniowej, montaż i demontaż rozdzielnic niskiego napięcia, naprawa wentylatorów i nagrzewnic, montaż przewodów sterowniczych i siłowych
– mówi Jacek Olszewski, wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU. - Ponadto uczniowie uczestniczyli w naprawach urządzeń elektrycznych na liniach produkcyjnych oraz mieli możliwość obserwacji pracy maszyn szkliwierskich i usuwania ich awarii. Młodzież wykonując powyższe zadania jednocześnie zapoznaje się ze specyfiką pracy w zakładzie produkcyjnym, uczy się sumienności, odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac, ze szczególnym przestrzeganiem przepisów bhp, dyscypliny pracy, punktualności i terminowości wykonywanych zleceń.

Współpraca ta, oprócz rzetelnej nauki zawodu i korzyści finansowych dla CKZiU, daje również możliwość zatrudnienia dla absolwentów. W ostatnim czasie do pracy w Geberit Produkcja zostały przyjęte trzy osoby do działu utrzymania ruchu i dwie osoby bezpośrednio na produkcji. Należy również nadmienić, że pracownicy działu utrzymania ruchy to w większości osoby, które ukończyły Zespół Szkól Technicznych, a zajęcia praktyczne realizowali w Centrum Kształcenia Praktycznego.

- Geberit Produkcja doposażył pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego
w materiały niezbędne do realizacji praktycznej nauki zawodu. Ponadto ufundował nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się wiedzą, zaangażowaniem i pracowitością na zajęciach praktycznych w zakładzie
– dodaje Beata Pawłowska.

Za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego we Włocławku zakład Geberit Produkcja Sp. z o.o. został uhonorowany w 2016 roku tytułem Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego, przyznawanym przez Prezydenta Miasta Włocławek pana dra Marka Wojtkowskiego.

 

 

Zdjęcia z gali „Najlepszy uczeń w zawodzie”

 


 

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” we Włocławku

W dniu 14 czerwca 2018 roku  o godzinie 11.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, którą honorowym patronatem objął dr Marek Wojtkowski Prezydenta Miasta Włocławek.

Swoją obecnością galę zaszczycili honorowi goście: dr Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spaw społecznych, Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji, Agnieszka Chmielewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Małgorzata Kowalczyk – Przybytek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, dr inż. Adam Rejmak Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej, Sylwia Zalewska Rzecznik Prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  Jan Stasiowski Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Piotr Człapiński Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Sławomir Wiśniewski Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, a także przedstawiciele lokalnych firm i zakładów pracy. W uroczystości wzięli udział również rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani Beata Pawłowska przedstawiła ideę konkursu. Głos zabrała również pani dr Barbara Moraczewska.  

Pani Beata Pawłowska wręczyła podziękowania i kwiaty przedstawicielom firmom, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie oraz ufundowały nagrody rzeczowe:  Renex, Geberit Produkcja sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Zakład Elektromechaniczny Bogumił Krzysztofek, Kreatywne Centrum Budowy Maszyn Jan Komorowski,
 RUN - Chłodnia sp. z o.o. we Włocławku.

Tego dnia nagrodzeni i docenieni zostali najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim wyników w nauce i frekwencji na zajęciach praktycznych oraz postawy jaką uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu.

W czasie uroczystego finału wręczono:

 • nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego – 7 uczniów, przekazane przez panią Beatę Pawłowska, pana Jacka Olszewskiego i sponsorów,
 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu, które wręczyły pani Barbara Moraczewska i pani Beata Pawłowska
  • Adrian Puchalski  w zawodzie elektryk
  • Mariusz Kobyłecki  w zawodzie ślusarz
  • Paweł Zakrzewski w zawodzie betoniarz – zbrojarz
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów, które wręczyła pani Beata Pawłowska,
 • dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2017/2018 – 17 uczniów, wręczone przez panią Beatę Pawłowską i pana Jacka Olszewskiego,
 • dyplom  i nagrodę od Prezydenta Miasta Włocławek za trzyletnią 100% frekwencję dla Mariusza Kobyłeckiego, ucznia klasy 3az w zawodzie ślusarz,
 • dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego
   i mechanicznego – 59 uczniów, które wręczyli pani Beata Pawłowska i pan Jacek Olszewski;

Podczas tegorocznej gali zostały wręczone certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Uroczyste zakończenie nauki Klas Trzecich Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 27 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

Telewizyjna relacja

 

 


 

Słuchaczka CKZiU laureatką ogólnopolskiego konkursu

Pani Emilia Modrzejewska – Grzanka, słuchaczka klasy II A Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym BIOCITY 2017.

Tematyka konkursu dotyczyła jakości życia w dużych miastach w związku z narastającym zanieczyszczeniem, szczególnie powstawaniem smogu. Konkurs został zorganizowany we współpracy Waldemara Bujaka z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, dedykowany był słuchaczom szkół dla dorosłych. Na konkurs nadesłano 88 prac z 13 miast Polski.

Do konkursu słuchaczkę przygotowała Pani Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Nasza słuchaczka oprócz dyplomu odebrała także cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Serdecznie gratulujemy naszej Słuchaczce wygranej i tak prestiżowego wyróżnienia!

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.  

 


 

CKZiU na Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną podczas Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła w dniach 23 – 24 marca 2017r. w Hali Mistrzów.

Na naszym stoisku można było zapoznać się z najnowszą ofertą szkół dla młodzieży i dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto odwiedzający mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i słuchaczy CKZiU: pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy, masażu, zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie.

Uczestnicy Targów obejrzeli ciekawe pokazy, między innymi pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz cięcia płytek glazurniczych i klejenia tapet.

Zainteresowani uczestniczyli w prezentacji produktów wykonanych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu za pomocą maszyn konwencjonalnych – frezarek i tokarek oraz maszyn CNC.

Przedstawiliśmy także pokaz lampy plazmowej oraz symulatorów obrabiarek CNC. Na naszym stanowisku na odwiedzających czekały też gadżety CKZiU.

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć

 


 

Podkategorie