CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Wycieczka szkoleniowo – przedmiotowa do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

W dniu 22 listopada 2022r. uczniowie klasy 3 az ZSE odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z opiekunami wzięli udział

w wycieczce szkoleniowo – przedmiotowej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku.

Wycieczkę zorganizowała p. Aneta Politańska – kierownik szkolenia praktycznego CKZ

oraz p. Jerzy Narewski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Młodzież miała możliwość zwiedzenia i zapoznania się z kluczowym w naszym mieście przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej. Przybliżony został temat zaopatrzenia w ciepło, jego wytwarzanie, przesyłanie  i dystrybucję.

           

Dziękujemy Miejskiemu  Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej za umożliwienie zorganizowania wycieczki i zdobyciu nowej wiedzy.

 

GALERIA ZDJĘĆ