CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Pierwsza pomoc dla każdego

Dnia 21 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, przy ul. Nowomiejskiej 25 odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez uczniów Szkoły Policealnej w zawodzie: ratownik medyczny.

Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. Przyszli ratownicy medyczni zapoznali obecnych m.in. z zasadami postępowania przy urazach, atakach padaczki i zadławieniu, podstawowymi metodami opatrywania ran i złamań oraz restytucją krążeniowo-oddechową. Pokaz poprowadził pan Przemysław Zawacki.