CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

CKZiU - Innowacyjna Szkoła Zawodowa 2016

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zdobyło tytuł Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy. Podczas udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „ Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miało do wykonania 10 zadań, które były oceniane przez jury punktowo w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu „ Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” było uzyskanie co najmniej 80 punktów. Placówce udało się uzyskać maksymalną liczbę punktów . Konkurs realizowany był od października 2015r. do kwietnia 2016r.

 Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia Centrum zorganizowało szereg konkursów m.in.: „Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?”, „Artysta- praktyk, czyli moje umiejętności zawodowe”, „Moja wymarzona praca”, „ Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? ”, które skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek.  Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbył się cykl spotkań dla uczniów z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno- społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Oprócz tego młodzież kształcąca się w Centrum miała możliwość spotkania się z lokalnymi pracodawcami, aby dowiedzieć się jak funkcjonuje obecny rynek pracy, jak sprostać jego wymaganiom oraz jak podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by w przyszłości wykonywać pracę swoich marzeń.

Centrum zorganizowało również szereg wycieczek przedmiotowo szkoleniowych dla młodzieży m.in. na targi Agro Show, na pokazy firmy Husqvarna, do firmy „Budizol” oraz „Włocławskiego stopnia  wodnego”.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ