CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Info dla słuchaczy BR II Stopnia

 

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2023/2024
 
- klasy II BSIIS termin: 13.11.23-18.12.23  (70 godz.)
- klasy I BSIIS termin: 04.03.24-22.04.24 ( 70 godz.)
 
W sekretariacie CKZiU należy pobrać umowy, dzienniczki praktyk i program praktyki zawodowej,
które będą dostępne od 06.11.23 r.
 
Słuchacze, którzy realizują praktykę zawodową w ramach obowiązków służbowych, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia od pracodawcy w sekretariacie szkoły. 
Wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie.
 
WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY I PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW JEST TERMINOWE ROZLICZENIE SIĘ Z PRAKTYK ZAWODOWYCH !!!