CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacja o planie zajeć dla klas zaocznych

 

PLAN ZAJĘĆ KLAS ZAOCZNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
oraz BHP - zajęcia przy ulicy Nowomiejskiej 25

 

Przedmioty zawodowe dla technik robót wykończeniowych, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik usług żywienia, technik usług kelnerskich- ul. Nowomiejska 25

 

Przedmioty zawodowe praktyczne technik pojazdów samochodowych- warsztaty przy ul. Żytniej 10

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne tj. podstawy motoryzacji, organizacja obsługi i napraw pojazdów samochodowych dla technika pojazdów samochodowych odbywać się będą na ul. Ogniowej 2

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne dla technika elektryka
odbywać będą się na ul. Ogniowej 2

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne technik mechanik- ulica Ogniowa 2