CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

 

PILNE!!!

 

Bardzo prosimy absolwentów klas trzecich szkoły branżowej o pilne dostarczenie świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia, które jest niezbędne do zakończenia rekrutacji do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia na rok szkolny 2023/2024.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY