CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT - WAŻNE !

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

 

  • Zajęcia dla Szkół Policealnych od 20 do 22 grudnia 2021r. będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania TEAMS zgodnie z planem lekcji.

 

  • Sesja egzaminacyjna dla Szkoły Branżowej II Stopnia 18-19 grudnia 2021r.
    w formie stacjonarnej, 8-9 stycznia 2022r. przez platformę zdalnego nauczania TEAMS.

 

  • Sesja egzaminacyjna dla Szkół Policealnych 03-05 stycznia 2022r. przez platformę zdalnego nauczania TEAMS zgodnie z harmonogramem egzaminów w szkołach wieczorowych, 10-13 stycznia 2022r. egzaminy
    w formie stacjonarnej.