CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin zawodowy styczeń 2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

i egzamin zawodowy
– sesja zima 2022

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (słuchacz, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Osoby zdające egzamin powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość,  maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz własne przybory pomocnicze zgodne z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022r.

 

2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań.

 

3. Na egzamin przychodzimy 30 minut przed jego rozpoczęciem.  

 

 

ZAŁACZNIKI:

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

Wykaz terminów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  - sesja zima 2022

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.