CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Praktyki zawodowe dla słuchaczy Szkół Policealnych.

 

Od 29 listopada 2021r. rozpoczynamy praktyki zawodowe dla słuchaczy Szkół Policealnych.

  • Klasa I SP w zawodzie podolog - praktyki organizuje Pani Agnieszka Byszewska
    w terminie 29.11.2021 r. - 10.12.2021r.
  • Klasa II SP terapeuta zajęciowy  - praktyki w  terminie 29.11.2021 r. - 10.12.2021r.
W sekretariacie szkoły można pobrać umowy i dzienniczki praktyk.

Przypominamy o obowiązku ubezpieczenia.

Podstawa prawna organizacji praktyk zawodowych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.