CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Na platformie edukacyjnej MS Teams będą umieszczone zgodnie z harmonogramem CKE arkusze egzaminacyjne. Rozwiązane arkusze prosimy przesyłać do nauczycieli przedmiotu w terminie określonym przez nauczycieli.