CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

UWAGA SŁUCHACZE TRZECICH KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

 

Proszę o stawienie się w sekretariacie szkoły w celu złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 – najpóźniej do dnia 7 lutego 2021r.

 

 

Druki nowych deklaracji do pobrania na stronie CKZiU.  Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją wypełniania deklaracji”.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2021 roku deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

DEKLARACJA