CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych


w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku


 od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

 

Dyrekcja Placówki informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 23 października 2020r. wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane są zdalnie.

  • Kształcenie zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim  z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
  • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
  • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od poniedziałku 26.10.20 wracamy w szkołach kształcących w formie stacjonarnej (wieczorowych)  do planu lekcji obowiązującego do 19 października. Plan jest dostępny na stronie internetowej CKZiU.