CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS prosimy o złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022.

Osoby, których dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 18 roku życia powinny dostarczyć zaświadczenia z Uczelni.

Osoby, które nie złożą oświadczenia do dnia 31 maja 2023 roku będą przypisane do grupy „C”.

Oświadczenia w zaklejonych kopertach prosimy zostawić

w sekretariatach CKZiU do dnia 31 maja 2023r.   

 

Załączniki do Regulaminu dostępne w zakładce „Informacje dla kadry”

 

1. Oświadczenie o dochodach - pracownik

 

2. Oświadczenie o dochodach - emeryt, rencista

 

3. ZFŚS złożenie oświadczeń o dochodach za rok 2022

 

4. Wniosek o zapomogę

 

5. Wniosek o przyznanie dopłaty z ZFŚS do wypoczynku

 


 

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**