CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - sesja egzaminacyjna

 

12 kwietnia o godzinie 14:00 w auli CKZiU przy ulicy Nowomiejskiej 25

posiedzenie Rady Pedagogicznej. W harmonogramie dopuszczenie

do sesji egzaminacyjnej słuchaczy klas maturalnych i szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych.