CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

"Najlepszy uczeń" w CKZiU we Włocławku

15 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU przy ul. Ogniowej 2 odbędzie się finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowany co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych w zawodzie uczniów i absolwentów z działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego, którzy odznaczają się wysokimi ocenami i wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Listy gratulacyjne oraz dyplomy zostaną wręczone także rodzicom wytypowanych absolwentów i najlepszym uczniom w zawodzie z pozostałych klas realizujących zajęcia praktyczne w CKZiU na zajęciach praktycznych w roku szkolnym 2015/2016.

- Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma również na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego – mówi Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Aby uczeń został wytypowany do nagrody musi uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych, systematycznie uczęszczać na zajęcia, a także wyróżniać się kulturą osobistą.

Będzie to z kolei już 10. edycja konkursu. Pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007. Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, uczelni wyższych oraz właściciele regionalnych przedsiębiorstw, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie pracowników. W czasie uroczystości Pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp wręczy certyfikaty pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.