CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

w semestrze I roku szkolnego 2017/2018

 

 

Data

Godzina

Tematyka

4 grudnia 2017r., poniedziałek

14:30

Rada szkoleniowa: Procedury przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

10 stycznia 2018r.,

środa

15:30

Dopuszczenie słuchaczy klas maturalnych i szkoły policealnej do sesji egzaminacyjnej

17 stycznia 2018r.,

środa

15:30

Dopuszczenie słuchaczy klasy I A LO do sesji egzaminacyjnej

23 stycznia 2018r.,

wtorek

15:30

Dopuszczenie pozostałych klas do sesji egzaminacyjnej.

Klasyfikacja semestralna klas maturalnych.

Klasyfikacja końcowa klas szkoły policealnej

26 stycznia 2018r.,

piątek

15:30

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły policealnej słuchaczom klas: II A SP, II B SP i II SPw

9 lutego 2018r.,

piątek

14:30

Klasyfikacja semestralna pozostałych klas.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.