CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Kadry

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

we Włocławku w semestrze II roku szkolnego 2018/2019

 

Data

Godzina

Tematyka

25.03.2019 
(poniedziałek)

15:30

Dopuszczenie klas maturalnych do sesji egzaminacyjnej.

16.04.2019 
(wtorek)

14:30

Klasyfikacja końcowa klas: III A LO, III B LO, III C LO. 
Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego.

26.04.2019 
(piątek)

15:30

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych (klasy III A LO, III B LO, III C LO).

20.05.2019 
(poniedziałek)

15:30

Dopuszczenie klasy I A LO do sesji egzaminacyjnej.

30.05.2019 
(czwartek)

14:30

Dopuszczenie pozostałych klas do sesji egzaminacyjnej.
Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

19.06.2019 
(środa)

14:30

Klasyfikacja końcowa klasy II SPw i semestralna pozostałych klas.

24.06.2019 
(poniedziałek)

15:30

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych (klasa II SPw).

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.