CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kadra

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zatrudnia nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie z zakresu andragogiki i przygotowania słuchaczy do egzaminów zewnętrznych.

W Centrum są zatrudnieni nauczyciele, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach, warsztatach, szkoleniach.

Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Wśród nich są egzaminatorzy w zakresie przeprowadzania egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W Centrum prowadzone są kursy dla bezrobotnych, doskonalące posiadane umiejętności, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Wykładowcami na tych zajęciach są wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele Centrum oraz specjaliści posiadający certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia zajęć.

 

 

 

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Beata Pawłowska

Dyrektor, konsultacje ODN,

Wioletta Pawłowska

Wicedyrektor, Nauczyciel bibliotekarz

Jacek Olszewski

Wicedyrektor, Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Kinga Twardzik- Pawłowska

Wicedyrektor ODN i WUTW, Nauczyciel - bibliotekarz,

Bogdan Gołuchowski

Kierownik szkolenia praktycznego, Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Marcin Kwiatkowski

Kierownik szkolenia praktycznego, Nauczyciel praktycznej nauki  zawodu, dział elektryczny,

Janusz Augustowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Przemysław Caban

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Anna Celmer

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Maciej Celmer

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Teresa Frąckowiak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Małgorzata Jaskólska

Nauczyciel chemii,

Julia Jonasik

Nauczyciel języka angielskiego,

Elżbieta Jóźwiak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Żaneta Kardacz - Furmanek

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Roman Kowalski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Andrzej Koziński

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Krzysztof Krychowiak

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Paweł Kubacki

Nauczyciel języka angielskiego,

Paweł Kuczkowski

Nauczyciel matematyki,

Marek Kwiatkowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Katarzyna Legieć

Nauczyciel matematyki,

Monika Lichman

Nauczyciel historii,

Katarzyna Łuczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Marlena Masłowska

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Dariusz Mazanowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Beata Michalak

Nauczyciel fizyki,

Krzysztof Michalski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Władysław Młynarkiewicz

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Wojciech Modzelewski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Janusz Muszalik

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Andrzej Nadskakulski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Jerzy Narewski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Maria Nowakowska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Dariusz Pietrzak

Nauczyciel języka angielskiego,

Piotr Piński

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Aneta Politańska

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Aneta Rogiewicz

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Krzysztof Rzęsiewicz

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Elżbieta Samojło

Nauczyciel geografii,

Zenon Sieradziński

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Barbara Skiermańska

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Aniela Staszak

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Jerzy Szatkowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Elżbieta Szymańska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Nina Szymańska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Sławomir Szymański

Nauczyciel informatyki,

Anna Trawińska-Jakubowska

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Ksymena Walczak

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,

Sławomir Wiśniewski

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Dorota Woźniak

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Przemysław Zawacki

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Władysław Zieliński

Kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Anna  Żeglicz

Nauczyciel biologii, nauczyciel bibliotekarz.