CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kadra

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zatrudnia nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie z zakresu andragogiki i przygotowania słuchaczy do egzaminów zewnętrznych.

W Centrum są zatrudnieni nauczyciele, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach, warsztatach, szkoleniach.

Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Wśród nich są egzaminatorzy w zakresie przeprowadzania egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W Centrum prowadzone są kursy dla bezrobotnych, doskonalące posiadane umiejętności, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Wykładowcami na tych zajęciach są wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele Centrum oraz specjaliści posiadający certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia zajęć.

 

 

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Beata Pawłowska

Dyrektor, konsultacje ODN,

Wioletta Pawłowska

Wicedyrektor, Nauczyciel przedmiotów zawodowych-ekonomicznych

Jacek Olszewski

Wicedyrektor, Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Kinga Twardzik- Pawłowska

Kierownik ODN i WUTW, Nauczyciel - bibliotekarz,

Bogdan Gołuchowski

Kierownik szkolenia praktycznego, Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Marcin Kwiatkowski

Kierownik szkolenia praktycznego, Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Janusz Augustowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Marzena Bartusik

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Przemysław Caban

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Anna Celmer

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Maciej Celmer

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Joanna Dolata

Nauczyciel języka polskiego,

Teresa Frąckowiak

Nauczyciel kosmetykologii,

Joanna Górecka

Nauczyciel fizjoterapii i masażu,

Janusz Jankowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Mirosław Jasieniecki

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Małgorzata Jaskólska

Nauczyciel chemii,

Julia Jonasik

Nauczyciel języka angielskiego,

Elżbieta Jóźwiak

Nauczyciel kosmetykologii,

Żaneta Kardacz- Furmanek

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Witold Korzuchowski

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Roman Kowalski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Andrzej Koziński

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Krzysztof Krychowiak

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Paweł Kubacki

Nauczyciel języka angielskiego,

Marek Kwiatkowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Monika Lichman

Nauczyciel historii, Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,

Rajmund Malicki

Nauczyciel matematyki, Nauczyciel fizyki,

Marlena Masłowska

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Dariusz Mazanowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Krzysztof Michalski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Władysław Młynarkiewicz

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Wojciech Modzelewski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział mechaniczny,

Janusz Muszalik

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Andrzej Nadskakulski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Jerzy Narewski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Dariusz Pietrzak

Nauczyciel języka angielskiego,

Piotr Piński

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Aneta Politańska

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Paweł Proszkiewicz

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Aneta Rogiewicz

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Krzysztof Rzęsiewicz

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Elżbieta Samojło

Nauczyciel geografii,

Leszek Szachewicz

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Jerzy Szatkowski

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział elektryczny,

Sławomir Szymański

Nauczyciel informatyki,

Aleksandra Świątkiewicz- Szóstak

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dział budowlany,

Ksymena Walczak

Nauczyciel języka polskiego,

Sławomir Wiśniewski

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Przemysław Zawacki

Nauczyciel fizjoterapii i masażu,

Szczepan Zieliński

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Władysław Zieliński

Nauczyciel, kurs kwalifikacyjny zawodowy,

Anna  Żeglicz

Nauczyciel biologii, Nauczyciel  bibliotekarz.