CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kadra

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zatrudnia nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie z zakresu andragogiki i przygotowania słuchaczy do egzaminów zewnętrznych.

W Centrum są zatrudnieni nauczyciele, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach, warsztatach, szkoleniach.

Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Wśród nich są egzaminatorzy w zakresie przeprowadzania egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W Centrum prowadzone są kursy dla bezrobotnych, doskonalące posiadane umiejętności, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Wykładowcami na tych zajęciach są wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele Centrum oraz specjaliści posiadający certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia zajęć.

 

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Pawłowska Beata

dyrektor CKZiU

Pawłowska Wioletta

wicedyrektor

Olszewski Jacek

wicedyrektor

Gołuchowski Bogdan

kierownik szkolenia praktycznego

Kwiatkowski Marcin

kierownik szkolenia praktycznego

Twardzik-Pawłowska Kinga

kierownik ODN i WUTW

Augustowski Janusz

praktyczna nauka zawodu

Borkowska Karolina

teoretyczne przedmioty zawodowe

Bryłka Janina

teoretyczne przedmioty zawodowe

Caban Przemysław

praktyczna nauka zawodu

Celmer Anna

praktyczna nauka zawodu

Celmer Maciej

praktyczna nauka zawodu

Dawidek Witold

teoretyczne przedmioty zawodowe

Dolata Joanna

język polski

Górecka Joanna

przedmioty zawodowe

Harabin Martyna

praktyczna nauka zawodu

Jankowski Janusz

praktyczna nauka zawodu

Kardacz-Furmanek Żaneta

praktyczna nauka zawodu

Kaszowski Zbigniew

kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kmieć Małgorzata

przedmioty zawodowe

Kołosowski Krzysztof

teoretyczne przedmioty zawodowe

Kowalski Roman

praktyczna nauka zawodu

Koziński Andrzej

praktyczna nauka zawodu

Kryska Krzysztof

teoretyczne przedmioty zawodowe

Kubacki Paweł

język angielski

Kwiatkowski Marek

praktyczna nauka zawodu

Lichman Monika

historia

Malicki Rajmund

matematyka

Masłowska Marlena

praktyczna nauka zawodu

Matusiak-Glonek Dorota

teoretyczne przedmioty zawodowe

Mazanowski Dariusz

praktyczna nauka zawodu

Michalski Krzysztof

praktyczna nauka zawodu

Młynarkiewicz Władysław

praktyczna nauka zawodu

Modzelewski Wojciech

praktyczna nauka zawodu

Muszalik Janusz

praktyczna nauka zawodu

Nadskakulski Andrzej

praktyczna nauka zawodu

Nowakowska Maria

przedmioty zawodowe

Orzażewska Jolanta

chemia

Osowska Joanna

informatyka

Pietrzak Dariusz

język angielski

Piński Piotr

praktyczna nauka zawodu

Politańska Aneta

praktyczna nauka zawodu

Proszkiewicz Paweł

teoretyczne przedmioty zawodowe

Rzęsiewicz Krzysztof

praktyczna nauka zawodu

Sokół Beata

geografia

Twardzik-Pawłowska Kinga

bibliotekarz

Stolarek Marian

przedmioty zawodowe / kwalifikacyjne kursy zawodowe

Stolarek Stanisława

przedmioty zawodowe

Suszyński Zbigniew

kurs komputerowy ECDL

Szachewicz Leszek

teoretyczne przedmioty zawodowe

Szatkowski Jerzy

praktyczna nauka zawodu

Szymańska Nina

przedmioty zawodowe

Szymański Sławomir

kurs komputerowy ECDL

Trząsalska Katarzyna

język polski

Walczak Ksymena

język polski

Witkowska Krystyna

bibliotekarz

Wiśniewski Sławomir

kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zawacki Przemysław

przedmioty zawodowe

Zieliński Władysław

kwalifikacyjne kursy zawodowe

Żeglicz Anna

biologia