CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

 

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

Dofinasowanie 1 648 068,00 zł.

 

Realizatorzy projektu:

Partner Wiodący Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działający przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszcz

Partner Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

1. kompetencje cyfrowe (TIK)

2. kompetencje matematyczno - przyrodnicze

3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych

4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

a)      pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);

b)      pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP);

c)      pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);

d)      nauczyciele będących doradcami metodycznymi;

e)      indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • 70 h szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
  • 20 h szkoleń  e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
  • po 18 h doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnik/czkę;
  • sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
  • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
  • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne, metodyczne,
  • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
  • przeprowadzenie przez okres minimum 7 m-cy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r.

 

Osoby do kontaktu:

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego: 

Aneta Pierzchała – Tolak,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel. 606398203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy: Natalia Mikołajczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie: Agnieszka Korowaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 725 302 316 fax 91 487 185 22

 

 

 

Biuro projektu

BYDGOSZCZ

Partner Wiodący - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 606398203          

 

WŁOCŁAWEK

Partner – Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

 

ul. Nowomiejska 25,

87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt. w godzinach  9.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: .: 54 2329950      

SZCZECIN

Centrum Szkoleniowe FRDL Szczecin

 

ul. Kolumba 86; 70-035 Szczecin

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

TYLKO REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 725 302 316        

 

 

 

Dokumentacja rekrutacyjna do ściągnięcia – pdf i wersja edytowalna:

 

Regulamin rekrutacji

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ A

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ B

             

 

Deklaracja udziału w projekcie

              

Wypełnione formularze i deklarację należy składać w pierwszym terminie rekrutacji, tj. do 15tego grudnia 2018 r. do biura projektu wybranego przez kandydata/tkę – wersja tradycyjna papierowa lub wersja elektroniczna – skan dokumentacji z podpisami na adresy skrzynki pocztowej wybranego biura projektu.

Zapraszamy do udziału!!!

Bydgoszcz, 8 listopada 2018 r.

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy w partnerstwie z Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

zostało uruchomione

postępowanie zgodne z PZP na wybór autorów scenariuszy szkoleń e-learningowych w projekcie oraz trenerów – moderatorów szkoleń e-learningowych i trenera ToT dla szkoleń  e-learningowych

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 15 lutego 2019 roku (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

Dyrektor CKZiU

Beata Pawłowska                                                                                          Włocławek, 06.02.2019r.

 

LINK DO STRONY BIP PLACÓWKI Z OGŁOSZENIEM KLIKNIJ 

 

Formularz ofertowy

              

Regulamin wyboru autorów scenariuszy i trenerów

              

Treść ogłoszenia