CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

 

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

Dofinasowanie 1 648 068,00 zł.

 

Realizatorzy projektu:

Partner Wiodący Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działający przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszcz

Partner Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

1. kompetencje cyfrowe (TIK)

2. kompetencje matematyczno - przyrodnicze

3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych

4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

a)      pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);

b)      pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP);

c)      pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);

d)      nauczyciele będących doradcami metodycznymi;

e)      indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 70 h szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 h szkoleń  e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 h doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnik/czkę;
 • sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne, metodyczne,
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 m-cy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r.

 

Osoby do kontaktu:

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego: 

Aneta Pierzchała – Tolak,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel. 606398203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy: Natalia Mikołajczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie: Agnieszka Korowaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 725 302 316 fax 91 487 185 22

 

 

 

Biuro projektu

BYDGOSZCZ

Partner Wiodący - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 606398203          

 

WŁOCŁAWEK

Partner – Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

 

ul. Nowomiejska 25,

87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt. w godzinach  9.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: .: 54 2329950      

SZCZECIN

Centrum Szkoleniowe FRDL Szczecin

 

ul. Kolumba 86; 70-035 Szczecin

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

TYLKO REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 725 302 316        

 

 

 

Dokumentacja rekrutacyjna do ściągnięcia – pdf i wersja edytowalna:

 

Regulamin rekrutacji

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ A

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ B

             

 

Deklaracja udziału w projekcie

              

Wypełnione formularze i deklarację należy składać w pierwszym terminie rekrutacji, tj. do 15tego grudnia 2018 r. do biura projektu wybranego przez kandydata/tkę – wersja tradycyjna papierowa lub wersja elektroniczna – skan dokumentacji z podpisami na adresy skrzynki pocztowej wybranego biura projektu.

Zapraszamy do udziału!!!

Bydgoszcz, 8 listopada 2018 r.

 


 

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

przystępujemy do realizacji zadania Doradztwo dla uczestników projektu tj. pracowników systemu wspomagania szkoły – Trenerów wspomagania w oświacie.

Planujemy zatrudnić 10 doradców – każdy z nich będzie opiekował się 1 z 10 grup szkoleniowych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w ogłoszeniu umieszczonym w bazie konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193598#

 

Zapraszamy do składania ofert.

Termin upływa 15 lipca 2019 r. o godz. 10.00

 


 

Ogłoszenie o naborze trener/szkoleniowiec

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191408

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
1. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

 


 

 

 

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

 

maj-lipiec 2019

 

Włocławek

 

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

 

Zjazd 1: 24-26 maja 2019 roku

 

Zjazd 2: 14-16 czerwca 2019 roku

 

Zjazd 3: 12-14 lipca 2019 roku

 

na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2019 - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szkoła letnia we Włocławku – lipiec 2019

 

 

W dniach 15 – 19 lipca 2019 roku planujemy 
organizację szkoły letniej dla trenerów wspomagania.

 

  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1,2,3 etap edukacji;

 

  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1,2,3 etap edukacji;

 

  • kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;

 

Zapisy do 15 czerwca 2019 roku

 

5-cio dniowy intensywny kurs pozwoli w ramach jednego zjazdu przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności, które następnie w ramach praktyki projektowej będą szlifowane w placówkach oświatowych pod okiem doradcy.

Zapewniamy wysokiej klasy profesjonalistów prowadzących spotkanie, materiały szkoleniowe, nocleg i całodzienne wyżywienie.

Zapraszamy uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 


 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Toruniu
 

Obszary kompetencyjne:

1. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1 etap edukacji;

3. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Planowane terminy szkoleń:

Grupa Toruń: porozumiewanie się w językach obcych etap edukacji: 1,2,3

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 2: 21-23 maja 2019 roku

Zjazd 3: 4-6 czerwca 2019 roku

 

Grupa Toruń: Uczenie się – etap 1

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 3: 20-22 maja 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 17-19 czerwca 2019 roku 

 

Grupa Toruń: Wspomaganie przedszkoli 

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

Zjazd 1: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 2: 24-26 maja 2019 roku

Zjazd 3: 14-16 czerwca 2019 roku

 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Bydgoszczy i we Włocławku
 

1. kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

3. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1 i 2 etap edukacji;

 

Planowane terminy szkoleń:

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 8-10 maj 2019 roku

Zjazd 3: 22-24 maj 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 24-26 maja 2019 roku

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy w partnerstwie z Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

zostało uruchomione

postępowanie zgodne z PZP na wybór autorów scenariuszy szkoleń e-learningowych w projekcie oraz trenerów – moderatorów szkoleń e-learningowych i trenera ToT dla szkoleń  e-learningowych

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 15 lutego 2019 roku (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

Dyrektor CKZiU

Beata Pawłowska                                                                                          Włocławek, 06.02.2019r.

 

LINK DO STRONY BIP PLACÓWKI Z OGŁOSZENIEM KLIKNIJ 

 

Formularz ofertowy

              

Regulamin wyboru autorów scenariuszy i trenerów

              

Treść ogłoszenia

              


 

Aktualizacja terminów szkoleń z dnia 28.02.2019 r.

 

Bydgoszcz

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Szkolenia Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 09-11.04

 

Grupa: TIK

Poziom edukacyjny: 2

Szkolenia Typ B – w weekend

Zjazd nr 1: 15-17.03.2019

Zjazd nr 2: 29-31.03.2019

Zjazd nr 3: 12-15.04.2019

 

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie etap 2

Szkolenie Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 09-11.04

 

Ciechanów

Szkolenia Typ B – w weekend

Poziom edukacji: 3

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zjazd 1: 1-3.03.2019

Zjazd 2: 22-24.03.2019

Zjazd 3: 7-9.06.2019

 

Grupa: Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Zjazd 1: 15-17.03.2019

Zjazd 2: 29-31.03.2019

Zjazd 3: 14-16.06.2019