CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zapisy

 

Jak się zapisać do szkoły dla dorosłych?

 

Przyjdź do nas z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły:

- 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum – jeżeli zapisujesz się do klasy pierwszej liceum

- zasadniczej szkoły zawodowej – jeżeli zapisujesz się do klasy drugiej liceum

- średniej – jeżeli zapisujesz się do szkoły policealnej

  • dowodem osobistym
  • 2 zdjęciami
  • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki – tylko jeżeli zapisujesz się do szkoły policealnej

 

 

Jak się zapisać na kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 

Przyjdź do nas z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły
  • dowodem osobistym
  • zdjęciem

Otrzymasz skierowanie na badania lekarskie.