CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Szkoły dla dorosłych

 

  • Uczymy za darmo – bez żadnych opłat
  • Jesteśmy szkołą publiczną
  • Mamy ponad 40 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 Prowadzimy zapisy do klasy:

- pierwszej – po gimnazjum lub 8-klasowej szkole podstawowej

- drugiej – po zasadniczej szkole zawodowej

 

UWAGA! Ostatni nabór do pierwszej klasy 3 – letniego liceum! 

 

W Liceum można uczyć się zaocznie lub wieczorowo.

 

Słuchaczom Liceum oferujemy udział w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zdobycie wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

 

Szkoła Policealna

Dla każdego, kto posiada wykształcenie średnie - nie wymagamy matury.  

 

Kierunek kształcenia

Tryb nauczania

Okres nauki

Technik usług kosmetycznych

wieczorowy

lub zaoczny

2 lata

Technik masażysta

wieczorowy

2 lata

Opiekunka dziecięca

wieczorowy

lub zaoczny

2 lata

Opiekun medyczny

zaoczny

1 rok

Asystent osoby niepełnosprawnej

zaoczny

1 rok

Terapeuta zajęciowy

wieczorowy

2 lata

Opiekunka środowiskowa

zaoczny

1 rok

Opiekun osoby starszej

zaoczny

2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej

zaoczny

2 lata

Technik archiwista

zaoczny

2 lata

Technik BHP

zaoczny

1,5 roku

Technik administracji

zaoczny

2 lata

Florysta

zaoczny

1 rok