CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Baza dydaktyczna

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku mieści się
w zespole budynków przy ul. Nowomiejskiej 25 oraz Ogniowej 2.

 

 

Wejście główne do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ul. Nowomiejskiej 25

 

 

 Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Ogniowej 2

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych i komfortowych salach wykładowych.

 

Posiadamy dwie stacjonarne pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i aplikacje oraz mobilną pracownię komputerową, która umożliwia nam organizowanie zajęć także poza Centrum.

W pracowniach komputerowych realizowane są zajęcia dydaktyczne oraz przeprowadzane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a także szkolenia i egzaminy z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności  Komputerowych (ECDL).

 

 

Zajęcia dla słuchaczy Szkół Policealnych prowadzone są w specjalistycznych pracowniach, zorganizowanych i wyposażonych tak, aby zapewnić najlepsze warunki do kształcenia zawodowego w danym kierunku.

W pracowniach przeprowadzane są także egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

PRACOWNIA MEDYCZNA

 

Posiadamy kompleksowo wyposażoną pracownię medyczną, w której realizowane są zajęcia dla słuchaczy Szkół Policealnych kierunków medycznych, między innymi dla zawodu „Opiekun medyczny”.

 

 

PRACOWNIA MASAŻU

 

W pracowni masażu, w której prowadzone są zajęcia dla słuchaczy kierunku Technik masażysta, znajdują się profesjonalne stoły do masaży wyposażone w kliny rehabilitacyjne. Posiadamy także specjalistyczne taborety do masażu. Słuchacze uczą się masażu klasycznego, rehabilitacyjnego, SPA (na przykład czekoladą), bańkami chińskimi, gorącymi kamieniami oraz drenażu limfatycznego. 

 

 

PRACOWNIA „OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ”

 

Pracownia kierunku „Opiekunka dziecięca” wyposażona została w profesjonalne stanowiska do nauki: z łóżeczkami, do przewijania i wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych, do kąpieli niemowląt, do karmienia niemowląt oraz stanowiska plastyczno – techniczno – muzyczne.

 

 

PRACOWNIA JĘZYKOWA

 

Zajęcia językowe prowadzone są w przystosowanych pracowniach, wyposażonych między innymi w zestawy słuchawkowe ułatwiające naukę języka obcego.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Biblioteka szkolna oferuje słuchaczom dostęp do najnowszych podręczników, fachowych publikacji oraz ciekawych wydawnictw literatury pięknej. W bibliotece można także skorzystać z filmów i prezentacji dydaktycznych oraz zasobów internetu. 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

 i skorzystania z naszej szerokiej oferty edukacyjnej!