DANE TELEADRESOWE PLACÓWKI ......


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

tel. 534-682-072   

e-mail: oddz@ckziu.wloclawek.pl


KADRA PLACÓWKI ......

Nazwisko i imię Pełniona funkcja
Pawłowska Beata Dyrektor
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego